Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

Vesti - strana 221.04.2015. - Ažuriranje registra Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj u Srbiji


Tokom aprila CenTriR je započeo ažuriranje podataka koji se nalaze u jedinstvenom registru lokalnih samouprava koje imaju osnovane kancelarije ili neka druga tela koja se bave poslovima iz domena lokalnog ekonomskog razvoja...
Nastavak
06.04.2015. - Održan biznis start-up trening za povratničke zajednice na Kosovo*


U Prizrenu je u periodu 30.mart - 1. april 2015. godine CenTriR održao trodnevni trening za 2 povratničke zajednice iz Gnjilana i Istoka, kojima je Evropska unija odobrila biznis planove za otpočinjanje privatnog posla, na osnovu kojih će dobiti donaciju u visini od 50.000 EUR za nabavku opreme...
Nastavak27.02.2015. - Održana završna konferencija na projektu „Strateški planiramo- dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajednice“


Juče je u Paraćinu, uz prisustvo predstavnika državnih i lokalnih institucija, kao i organizacija civilnog društva, održana završna konferencija na projektu „Strateški planiramo-dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajednice“...
Nastavak
26.02.2015. - Vodič kroz dobru praksu: Učešće civilnog sektora u strateškom planiranju na lokalnom nivou


Nova publikacija CenTriR-a „Učešće civilnog sektora u strateškom planiranju na lokalnom nivou- Vodič kroz dobru praksu“ sadrži ključne nalaze istraživanja o učešću organizacija civilnog društva u dosadašnjem lokalnom strateškom planiranju u Srbiji, zatim preporuke za unapređenje postojećeg stanja, ali i primere dobre prakse u ovoj oblasti...
Nastavak25.02.2015. - Uspešno realizovane lokalne kampanje informisanja građana u Paraćinu i Beloj Palanci


Organizacije civilnog društva iz Paraćina i Bele Palanke su tokom februara u svojim lokalnim zajednicama sprovele kampanju "Uključi se!", sa ciljem informisanja i uključivanja svojih sugrađana u aktuelnu izradu lokalnih strateških dokumenata...
Nastavak
23.02.2015. - Najava konferencije: „Učešće civilnog društva u formulisanju politika na lokalnom nivou-izazovi i perspektive“


Centar za ravnomerni regionalni razvoj u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština-Savezom gradova i opština Srbije (SKGO), udruženjem "Narodni parlament" iz Leskovca i udruženjem "Građanska šansa" iz Valjeva, organizuje konferenciju "Učešće civilnog društva u formulisanju politika na lokalnom nivou-izazovi i perspektive"...
Nastavak30.01.2015. - Održana završna konferencija na Exchnage 4 projektu


Održavanjem završne konferencije za medije juče u opštini Beočin, uz prisustvo medija i partnerskih organizacija- Centra za ravnomerni regionalni razvoj-CenTriR, opština Šid, Sremski Karlovci i Čajetina, uspešno je okončan još jedan projekat koji je pripremila i koordinisala naša organizacija kroz Exchange program, koji finansira Evropska unija, a sprovodi Stalna konferencija gradova i opština SKGO...
Nastavak
27.01.2015. - Nastavak tehničke podrške lokalnim OCD za strateško planiranje


CenTriR je sa partnerskim organizacijama - Narodni parlament iz Leskovca i Građanska šansa iz Valjeva, tokom januara održao više sastanaka sa lokalnim OCD iz Bele Palanke, Krupnja i Paraćina koje su uključene u proces lokalnog strateškog planiranja u svojim opštinama...
Nastavak23.01.2015. - Prvo izdanje „Projektnih novosti“: Kako od projektne ideje do projektnih rezultata?


Nova brošura CenTriR-a „Projektne novosti“ predstavlja kratak prikaz kako je izgledalo sprovođenje jednogodišnjeg projekta ʺImovina lokalne samouprave-važna karika lokalnog ekonomskog razvoja", koji je finansira Evropska unija kroz EU Exchange 4 program...
Nastavak
14.01.2015. - CenTriR i CeSID potpisali memorandum o saradnji na projektu


Krajem decembra 2014. godine, CenTriR i Centar za slobodne izbore i demokratiju-CeSID potpisali su memorandum o zajedničkoj saradnji na projektu "Transparentno do poslaʺ, koji finansira Evropska unija kroz program Podrška civilnom društvu - Nacionalni program 2013...
NastavakMasarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org