Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

Vesti - strana 313.01.2015. - PREPORUKE - Kako unaprediti uključivanje civilnog sektora u strateško planiranje na lokalnom nivou?


Nalazi istraživanja o učešću civilnog sektora u dosadašnjem strateškom planiranju na lokalnom nivou, koje je CenTriR sproveo sa partnerskim organizacijama tokom 2014. godine, je pokazalo da se tokom protekle decenije nije ustalila obavezna praksa uključivanja civilnog sektora, kao jedne od zainteresovnaih strana, u procese strateškog planiranja na lokalnom nivou...
NastavakMasarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org