Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

16.10.2014. - Projekat CenTriR-a u zajedničkom katalogu programa prekogranične saradnje SRB-BIH


Zajednički tehnički sekretarijat IPA programa prekogranična saradnja Srbija – Bosna i Hercegovina objavio je katalog sa 17 ilustrovanih priča o projektima realizovanim u okviru drugog poziva ovog programa. U njemu se našla i priča o projektu „Mladi–najznačajnija pokretačka snaga našeg regiona“, koji je Centar za ravnomerni regionalni razvoj-CenTriR realizovao sa partnerskom organizacijom Helsinškim odborom za ljudska prava u Republici Srpskoj. Projekat je trajao od juna 2013. do juna 2014. godine, a finansirala ga je Evropska unija.

Ilustrovana kompilacija sadrži kratak pregled osnovnih informacija, aktivnosti i rezultata na projektu koji su postignuti na planu unapređenja i sprovođenja omladinskih politika na lokalnom nivou u 16 pograničnih opština Srbije i BiH koje su bile obuhvaćene projektom.

Priču o projektu možete preuzeti OVDE

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org