Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

20.10.2014. - Održane radionice za lokalne OCD iz Paraćina i Bele Palanke


U okviru pružanja tehničke podrške organizacijama civilnog društva za strateško planiranje, CenTriR i Narodni parlament su održali radionice za predstavnike civilnog sektora koji su neposredno uključeni u proces izrade strateških dokumenata u Paraćinu i Beloj Palanci. U ovim opštinama je u toku izrada dva različita strateška dokumenta - Akcionog plana energetske efikasnosti (Paraćin) i Akcionog plana za sprovođenje Strategije lokalnog održivog razvoja (Bela Palanka), tako da CenTriR i Narodni Paralment ulažu napore u jačanje kapaciteta lokalnih udruženja građana za aktivno uključivanje u strateško planiranje, kako bi ova udruženja pomogla svojoj lokalnoj samoupravi u izradi što kvalitetnijeg i sprovodivijeg akcionog plana.

Obe radionice su imale za cilj definisanje i razradu predloga projekata koje će lokalne OCD predložiti opštinskoj upravi za akcione planove koji su trenutno u izradi. Polazeći od situacione analize u energetskom sektoru u opštini Paraćin, lokalne organizacije - UNECOOP, Petrus i Srpsko društvo za vanredne situacije su razrađivale predloge projekata koje će uputiti opštinskoj upravi za Akcioni plan energetske efikasnosti. Korisnici tehničke pomoći u Beloj Palanci su na sličnoj radionici razrađivali predloge projekata za jednu od prioritetnih oblasti iz akcionog plana - Društveni razvoj. Tom prilikom je razrađeno 12 predloga koji će biti dostavljeni opštini Bela Palanka. Na ovaj način lokalne OCD ne samo da učestvuju u procesu koji je veoma značajan za lokalnu zajednicu, već pokušavaju da značajne projekte iz oblasti delovanja svojih udruženja uvrste u strateški dokument, što će omogućiti i finansiranje tih projekata u narednim godinama, zahvaljujući obaveznom programskom budžetiranju od 2015. godine. Pored ovoga, na radionicama su korisnicima osmišljavali lokalnu kampanja sa ciljem informisanja i uključivanja građana u izradu akcionih planova, a nosioci kampanje će upravo biti lokalna udruženja iz obuhvaćenih opština.

Tehnička podrška namenjena lokalnim OCD sprovodi se u okviru projekta „Strateški planiramo - dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajednice“, koji finansira Evropska unija i sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, kroz program Podrška civilnom društvu- Nacionalni program 2012.

 


Galerija slika

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org