Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

03.11.2014. - Konkurs za učešće na drugom regionalnom seminaru za predstavnike organizacija civilnog društva


Centar za ravnomerni regionalni razvoj–CenTriR iz Beograda zajedno sa udruženjem „Građanska šansa“ iz Valjeva, udruženjem „Narodni parlament“ iz Leskovca i Stalnom konferencijom gradova i opština–SKGO raspisuje konkurs namenjen predstavnicima/cama lokalnih udruženja građana/organizacija civilnog društva, koje imaju sedište na teritoriji statističkog regiona Vojvodina, za učešće na regionalnom seminaru koji će biti organizovan od 21. do 23. novembra 2014. u Hotelu „Kaštel Ečka“ u Zrenjaninu.

Na konkursu će biti odabrano 30 predstavnika/ca lokalnih udruženja/organizacija civilnog društva iz Vojvodine, sa ciljem osnaživanja njihovih kapaciteta za učešće u procesima strateškog planiranja na lokalnom nivou. Tokom pohađanja seminara učesnici će steći znanja i veštine potrebne za aktivno uključivanje u različite faze lokalnog strateškog planiranja, kako bi mogli da uspešno zastupaju interese građana u procesu izrade i sprovođenja lokalnih strategija i planova, koje će u narednom periodu usvajati njihova opština/grad. Takođe, učesnici će imati priliku da se upoznaju sa primerima dobre prakse u oblasti strateškog planiranja, kao i da razmene iskustva sa OCD koje su već bile uključene u te procese u svojim lokalnim zajednicama.

Uslovi konkursa:

  • da su učesnici članovi/ce ili volonteri udruženja građana čije je sedište na teritoriji jedne od opština/gradova koji se nalaze u AP Vojvodini,
  • da je organizacija/udruženje građana, čiji se članovi/ce prijavljuju za učešće na seminaru, voljna da ojača sopstvene kapacitete u ovoj oblasti, kako bi se aktivno uključila u izradu i sprovođenje novih lokalnih strategija u svojoj opštini/gradu,
  • da učesnici nikada do sada nisu neposredno učestvovali u izradi ili sprovođenju bilo koje lokalne strategije u svojoj opštini/gradu (iako je možda njihova organizacija već učestvovala),
  • polovina učesnika treba da bude iz organizacija koje se primarno bave: ljudskim i manjinskim pravima, unapređenjem položaja lica sa posebnim potrebama ili zaštitom životne sredine, a s obzirom na značaj donošenja sektorskih strategija u ovim oblastima,
  • prilikom izbora učesnika vodiće se računa o rodnoj ravnopravnosti,
  • iz iste organizacije moguće je prijaviti maksimalno dvoje učesnika.

Način prijave:

  • Popunjen prijavni formular je potrebno dostaviti elektronskim putem na adresu danijela.jovic@centrir.org najkasnije do 13.11.2014. godine. O rezultatima konkursa kandidati će biti obavešteni e-mailom i/ili telefonom najkasnije 17.11.2014. godine. Formular za prijavu možete preuzeti OVDE.

Pohađanje seminara je besplatno i organizatori snose sve troškove (smeštaj, hrana, osveženje, putni troškovi, radni materijali), a zahvaljujući donaciji Evropske unije i Kancelarije za saradnju za civilnim društvom Vlade Republike Srbije koje sufinansiraju projekat „Strateški planiramo–dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajednice“. Projekat se realizuje kroz IPA program Podrška civilnom društvu-Nacionalni program 2012., a koordinira ga Centar za ravnomerni regionalni razvoj-CenTriR iz Beograda sa partnerskim organizacijama-Narodni Parlament iz Leskovca, Građanska šansa iz Valjeva i Stalna konferencija gradova i opština-SKGO iz Beograda. Više detalja o projektu možete pogledati na: archive.centrir.org/index.php?page=27&style=3

Učesnici mogu očekivati praktičan i interaktivan seminar zasnovan na radioničarskom radu, simulacijama, studijama slučaja i predstavljanju primera dobre prakse.

Kontakt osoba:

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Danijelu Jović na telefon: 064/681 8849 ili putem e-maila na danijela.jovic@centrir.org.

 

Preuzmite formular za prijavu

 

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org