Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

25.11.2014. - Strateško planiranje- tema koja je okupila OCD iz Vojvodine na drugom regionalnom seminaru


Predstavnici 18 OCD iz Vojvodine su od 21-23. novembra 2014. god. u Zrenjaninu pohađali drugi regionalni seminar o strateškom planiranju, namenjen OCD koje žele da ojačaju svoje kapacitete za uključivanje u izradu i sprovođenje lokalnih strategija u lokalnim zajednicama iz kojih dolaze. Polovinu učesnika su činili predstavnici ekoloških organizacija i organizacija koje se bave unapređenjem prava marginalizovanih grupa, kako bi se civilni sektor podstakao da participira u pripremi i sprovođenju ovih veoma značajnih sektorskih strategija na lokalnom nivou.

Seminar je u celosti bio zasnovan na radioničarskom radu, koji je omogućio da se učesnici upoznaju sa najvažnijim fazama ciklusa strateškog planiranja, zahvaljujući ulogama i zadacima koje su im na radionicama dodeljivane. Polaznici seminara su pokazali veliku zainteresovanost i aktivno učestvovali u programu seminara koji je obuhvatao sledeće teme:

  • Uvod u strateško planiranje,
  • Učešće civilnog sektora i analiza zainteresovanih strana,
  • Situaciona i SWOT analiza,
  • Metodologija izrade Strategija lokalnog održivog razvoja,
  • Mapiranje lokalnih strategija i planova,
  • Definisanje prioriteta i strateških ciljeva,
  • Akciono planiranje,
  • Sprovođenje, monitoring i evaluacija usvojenog strateškog dokumenta,
  • Primer dobre prakse- Sprovođenje LAP-a za mlade opštine Prijepolje.

Narednog meseca biće organizovan poslednji regionalni seminar namenjen OCD iz statističkog regiona Šumadija i Zapadna Srbija. Jačanje kapaciteta lokalnih OCD za strateško planiranje je jedna od aktivnosti na projektu „Strateški planiramo-dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajednice”, koji CenTriR zajednički sprovodi sa udruženjem „Narodni parlament“ iz Leskovca, udruženjem „Građanska šansa“ iz Valjeva i Stalnom konferencijom gradova i opština-SKGO. Projekat finansira Evropska unija i sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, kroz program Podrška civilnom društvu- Nacionalni program 2012.

 


Galerija slika

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org