Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

16.12.2014. - Održan poslednji regionalni seminar o strateškom planiranju za organizacije civilnog društva


Na Zlatiboru je od 12–14. decembra 2014. godine održan treći regionalni seminar o strateškom planiranju, koji je bio namenjen organizacijama civilnog društva sa teritorije Šumadije i zapadne Srbije. Trodnevni seminar, koji su pohađali predstavnici 19 lokalnih udruženja građana/organizacija civilnog društva iz 16 gradova i opština, imao je za cilj jačanje njihovih kapaciteta za aktivno uključivanje u procese lokalnog strateškog planiranja. Kroz niz predavanja domaćih stručnjaka učesnici su se upoznali sa fazama i metodologijom izrade strateških dokumenata, kao i primerima dobre prakse u ovoj oblasti. Pored toga, učesnici su imali priliku da razmene iskustva sa kolegama koji su već učestvovali u kreiranju i sprovođenju strateških dokumenata u svojim lokalnim zajednicama.

Ipak, najznačajniji segment seminara je bio posvećen praktičnom osposobljavanju učesnika za primenu stečenih znanja i veština kroz radioničarski rad, kako bi se pripremili za efektivnije zastupanje interesa građana u procesima izrade i sprovođenja lokalnih strategija, koje će u narednom periodu usvajati njihova opština/grad. Učesnici su bili podeljeni u dve grupe u okviru kojih su, radeći na dodeljenoj studiji slučaja, tokom tri seminarska dana radili na izradi Lokalnog ekološkog akcionog plana i Lokalnog akcionog plana za razvoj usluga socijalne zaštite. Prema oceni učesnika, seminar je u potpunosti ispunio njihova očekivanja, što je pokazala njihova velika zainteresovanost i aktivan pristup zadacima koji su im bili postavljeni na radionicama.

CenTriR i partnerske organizacije su zahvaljujući regionalnim seminarima ojačali kapacitete 60 lokalnih OCD, iz 40 jedinica lokalne samouprave u Srbiji, za učešće u procesima strateškog planiranja. Održavanjem trećeg seminara su završene edukativne aktivnosti na projektu "Strateški planiramo - dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajedniceʺ, koji CenTriR zajednički sprovodi sa udruženjem „Narodni parlament“ iz Leskovca, udruženjem „Građanska šansa“ iz Valjeva i Stalnom konferencijom gradova i opština-SKGO. Projekat finansira Evropska unija i sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, kroz program Podrška civilnom društvu–Nacionalni program 2012.

 


Galerija slika

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org