Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

26.12.2014. - Udruženja građana iz Čoke anketirala građane o opštinskim razvojnim prioritetima


Novogodišnji vašar, koji je održan 24. decembra 2014. u Ostojićevu, bio je prilika da vodeća udruženja građana iz Čoke: ʺRazvoj sela-Rasel", ʺČokanski dobošari" i ʺVrbički beli luk" sprovedu kampanju ʺUključi se", koju su osmislili sa ciljem informisanja i uključivanja svojih sugrađana u izradu Lokalnog akcionog plana za sprovođenje Strategije održivog razvoja opštine Čoka. Kampanji je prethodila priprema promotivnih materijala na srpskom i mađarskom jeziku i obaveštavanje građana putem lokalnih medija i društvenih mreža. CenTriR je tokom kampanje pružio tehničku podršku lokalnim udruženjima, pošto je reč o organizacijama koje su uključene u mentorsku podršku za uključivanje u strateško planiranje koje se odvija u opštini Čoka.

Predstavnici lokalnih udruženja su na nekoliko postavljenih punktova anketirali sugrađane o prioritetnim oblastima daljeg razvoja opštine. Građani Čoke su birajući 3 od 6 navedenih prioriteta, svoj glas davali onim oblastima koje su po njima najznačajnije i koje treba da budu razvojni pravci u koje treba dalje ulagati. Prema mišljenju 342 građana/ki koji su popunili anketni listić, ravnomerni razvoj sela u opštini Čoka (ruralni razvoj) je oblast koja je najvažnija za dalji razvoj opštine. Na drugom mestu je razvoj malih i srednjih preduzeća, dok je na trećem poljoprivreda.

Predsednik udruženja Razvoj sela-Rasel, Igor Ilić, će predsedniku opštine Čoka i koordinatorki tima za strateško planiranje predati izveštaj o rezultatima sprovedene ankete, kako bi se na osnovu sakupljenih predloga građana planirali projekti koji će ući u Akcioni plan čija je izrada u toku. CenTriR duguje veliku zahvalnost udruženju „Razvoj sela-Rasel“ koji je bio glavni realizator lokalne kampanje u Čoki.

Lokalna kampanja je jedna od aktivnosti u okviru pružanja tehničke podrške lokalnim OCD na projektu „Strateški planiramo-dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajednice”, koji CenTriR zajednički sprovodi sa udruženjem „Narodni parlament“ iz Leskovca, udruženjem „Građanska šansa“ iz Valjeva i Stalnom konferencijom gradova i opština-SKGO. Projekat finansira Evropska unija i sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, kroz program Podrška civilnom društvu-Nacionalni program 2012.

 


Galerija slika

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org