Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

14.11.2016. - Opština Babušnica formirala elektronsku evidenciju opštinske imovine


Na osnovu ostvarene saradnje sa opštinskom upravom Babušnica, CenTriR je poslednjih nekoliko meseci radio na instalaciji softvera i formiranju baze podataka o opštinskoj imovini, odnosno formiranju  evidencije nepokretnosti u javnoj svojini opštine Babušnica. U sklopu tih aktivnosti prošle sedmice je održan dvodnevni trening za članove opštinskog radnog tima koji će raditi na poslovima popisa nepokretnosti u javnoj svojini, ažuriranju baze podataka i upravljanju opštinskom imovinom. Tokom prvog dela obuke, učesnici su imali priliku da se upoznaju sa pravnim okvirom koji reguliše oblast javne svojine u Republici Srbiji, kao i sa Metodologijom  popisa i upisa imovine jedinice lokalne samouprave. U drugom delu obuke, posebna pažnja je posvećena terenskom popisu objekata visokogradnje i utvrđivanju fizičkog stanja nepokretnosti kako bi se uradila procena vrednosti ovih objekata.

Iako je zakonski rok za popis nepokretnosti istekao, CenTriR nastavlja sa svojom misijom pružanja tehničke podrške lokalnim samoupravama, koje do sada nisu formirale elektronsku evidenciju nepokretnosti, kako bi se stvorile pretpostavke da nadalje efikasnije upravljaju opštinskom imovinom.


Galerija slika

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org