Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

24.02.2017. - Konkurs za učešće na treningu “Monitoring transparentnosti rada lokalne samouprave” za OCD iz 6 opština Zlatiborskog i Moravičkog okruga


Centar za ravnomerni regionalni razvoj iz Beograda i Forum civilne akcije FORCA iz Požege raspisuju konkurs namenjen predstavnicima/ama lokalnih organizacija civilnog društva, koje imaju sedište na teritoriji 6 opština Zlatiborskog i Moravičkog okruga-Bajina Bašta, Gornji Milanovac, Čajetina, Lučani, Priboj i Prijepolje, za učešće na treningu „Monitoring transparentnosti lokalne samouprave“, koji će biti organizovan u periodu 10-11. mart 2017. godine u Vili „Drina“ u Perućcu (Bajina Bašta).

Na konkursu će biti odabrano 20 predstavnika/ca lokalnih OCD iz gorenavedenih opština, sa ciljem osnaživanja njihovih kapaciteta za zagovaranje i praćenje transparentnosti rada organa javne uprave u opštinama iz kojih dolaze. Tokom treninga učesnici će imati priliku da se upoznaju sa pravom na pristup informacijama od javnog značaja i postupkom za ostvarivanje ovog prava pred organom javne vlasti i Poverenikom za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, zatim sa pravnim okvirom i principima transparentnog finansiranja programa i projekata udruženja građana iz lokalnog budžeta, kao i ulogom OCD u monitoringu transparentosti lokalne samouprave. Takođe, učesnici će na treningu sa mentorima osmisliti lokalne kampanje zagovaranja veće transparentnosti rada lokalnih samouprava iz kojih dolaze, koje će tokom aprila i maja sprovesti uz stručnu podršku FORCE u svojim opštinama.

USLOVI KONKURSA
  • da su učesnici članovi ili volonteri udruženja građana sa sedištem u jednoj od sledećih opština: Bajina Bašta, Gornji Milanovac, Čajetina, Priboj, Prijepolje i Lučani
  • da je OCD, čiji se članovi ili volonteri prijavljuju za učešće na seminaru, spremna da ojača kapacitete u ovoj oblasti da bi se aktivno uključila u kreiranje i sprovođenje lokalne kampanje u svojoj opštini tokom aprila–maja 2017
  • prilikom izbora učesnika/ca vodiće se računa da iz svih 6 opština bude uključen srazmeran broj učesnika/ca, kao i o rodnoj ravnopravnosti;
  • iz iste organizacije moguće je prijaviti maksimalno dva učesnika.

 

NAČIN PRIJAVE

Popunjen prijavni formular je potrebno dostaviti elektronskim putem na adresu danijela.jovic@centrir.org najkasnije do 3. marta 2017. godine. O rezultatima konkursa kandidati će biti obavešteni e-mailom ili telefonom najkasnije 6. marta 2017. godine.

Prijavni FORMULAR možete preuzeti ::: OVDE :::

Pohađanje treninga je besplatno i organizatori snose sve troškove (smeštaj, hrana, osveženje, putni troškovi, radni materijali) zahvaljujući donaciji Fondacije za otvoreno društvo, Srbija koja finansira projekat „Transparentnost–ključna odlika Dobre lokalne samoUprave“. Više detalja o projektu možete pogledati na: archive.centrir.org

Učesnici mogu očekivati praktičan i interaktivan trening zasnovan na radioničarskom radu, simulacijama i studijama slučaja.

 

KONTAKT OSOBA

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Danijelu Jović na telefon: 064 681 8849 ili putem e-maila na danijela.jovic@centrir.org.

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org