Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

13.03.2017. - Ojačani kapaciteti opštine Irig za sprovođenje popisa opštinske imovine


CenTriR je u petak, 10. marta 2017. godine sproveo obuku o popisu opštinske imovine i vođenju evidencije nepokretnosti u javnoj svojini za zaposlene u opštinskoj upravi Irig. Ova opština je krenula sa popisom imovine, ali je do sada od 1967 nepokretnosti na kojima opština ima pravo korišćenja na državnoj imovini, javna svojina opštine upisana na 266 objekata. U narednom periodu Irižane očekuje nastavak popisa i važan posao terenske provere popisanih objekata visokogradnje, odnosno provera fizičkog stanja tih nepokrenosti. Uspostavljanje evidencije opštinske imovine je prvi korak ka efikasnijem upravljanju tom imovinom i ostvarivanju budžetskih benefita zasnovanih na racionalnijem planiranju budžetskih rashodna i prihoda od imovine, ali i efikasnijem rešavanju imovinsko-pravnih odnosa kao bitnog faktora za dalja investiciona ulaganja.

CenTriR je istog dana posetio i gradsku upravu Sremska Mitrovica, koja je izrazila interesovanje za predstavljanje programa podrške uvođenju funkcije upravljanja opštinskom imovinom koji sprovodimo od 2014. godine sa ciljem podizanja kapaciteta lokalnih samouprava u ovoj oblasti.


Galerija slika

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org