Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

03.04.2017. - Konkurs za učešće predstavnika OCD na treningu “Monitoring transparentnosti rada lokalne samouprave“


Forum civilne akcije FORCA iz Požege i Centar za ravnomerni regionalni razvoj iz Beograda raspisuju konkurs namenjen predstavnicima lokalnih organizacija civilnog društva (OCD) sa sedištem u opštinama/gradovima u regionu Šumadija i Zapadna Srbija za učešće na treningu „Monitoring transparentnosti rada lokalne samouprave“, koji će biti organizovan 21–22. aprila 2017. godine u Vili „Drina“ u Perućcu (Bajina Bašta).

Na konkursu će biti odabrano 20 predstavnika/ica civilnog sektora iz pomenutog regiona sa ciljem osnaživanja njihovih kapaciteta za zagovaranje i praćenje transparentnosti rada lokalnih samouprava (LS) iz kojih dolaze. Učesnici će kroz interaktivan rad biti u prilici da se upoznaju sa uzrocima netransparentnog rada LS, nadležnostima i oblastima delovanja LS koje su posebno podložne praksi netransparentnog rada, zatim pravom na pristup informacijama od javnog značaja i postupkom za ostvarenje ovog prava u procesu praćenja rada organa lokalne samouprave, kao i sa pravnim okvirom i principima transparentnog finansiranja projekata udruženja građana iz budžeta lokalne samouprave. Takođe, na treningu će biti osmišljene lokalne kampanje zagovaranja transparentnijeg rada organa lokalne samouprave, koje će potom učesnici treninga sprovesti u svojim opštinama tokom maja uz organizacionu podršku FORCE.

USLOVI KONKURSA
  • da su kandidati članovi ili volonteri udruženja građana sa sedištem u jednoj od opština/gradova u statističkom regionu Šumadija i Zapadna Srbija,
  • da je OCD, čiji se članovi ili volonteri prijavljuju za učešće na seminaru, spremna da ojača svoje kapacitete za monitoring transparentosti rada lokalne samouprave, kako bi se aktivno uključila u kreiranje i sprovođenje lokalne kampanje u svojoj opštini tokom aprila–maja 2017,
  • iz iste organizacije moguće je prijaviti maksimalno dvoje učesnika.

 

NAČIN PRIJAVE

Popunjen prijavni formular je potrebno dostaviti elektronskim putem na adresu danijela.jovic@centrir.org do ponedeljka, 10. aprila 2017. godine. O rezultatima konkursa kandidati će biti obavešteni e-mailom ili telefonom najkasnije 17. aprila 2017. godine.

Prijavni FORMULAR možete preuzeti ::: OVDE :::

Pohađanje treninga je besplatno i organizatori snose sve troškove (smeštaj, hrana, osveženje, putni troškovi, radni materijali) zahvaljujući donaciji Fondacije za otvoreno društvo, Srbija koja finansira projekat „Transparentnost–ključna odlika Dobre lokalne samoUprave“. Više detalja o projektu možete pogledati na: archive.centrir.org

 

KONTAKT OSOBA

Za sve dodatne informacije možete kontaktirati Danijelu Jović na telefon: 064 681 8849 ili putem e-maila na danijela.jovic@centrir.org.

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org