Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

09.12.2011. - Publikovan beočinski primer dobre prakse


Jedna od poslednjih aktivnosti predviđenih projektom „Unapređenje zaštite životne sredine kroz efikasnije upravljanje čvrstim otpadom na teritoriji opštine Beočin“, koji finansira Evropska unija kroz Exchange 3 program, se odnosila na pripremu i štampu brošure koja će široj javnosti prezentovati celokupan tok realizacije ovog 15-mesečnog projekta.

Projketni tim je želeo da kao svojevrsna lična karta realizovanog projekta ostane brošura koja će, kroz fotografije, pres kliping i predstavljanje ostavrenih rezultata, čitaocima približiti uloženi trud, znanje i napor kako bi projekat sa uspehom bio okončan.

NVO CenTriR je opštini Beočin bio partner u realizaciji projekta, zadužen za koordinisanje njegove celokupne implementacije.

Ovde možete preuzeti elektronsku verziju brošure.


Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org