Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

14.12.2011. - Uspešno završen komunalni projekat u opštini Beočin


Završnom konferencijom za novinare upriličenoj u skupštinskoj sali u zgradi Opštine Beočin danas je zvanično završen prvi projekat u beočinskoj opštini koji je finansiran od strane Evropske unije kroz Exchange 3 program. U saradnji sa partnerima – NVO Centar za ravnomerni regionalni razvoj (CenTriR) iz Beograda i gradom Valjevom – Opština Beočin je na današnjem skupu upoznala javnost sa rezultatima ostvarenim tokom 15-mesečne realizacije projekta „Unapređenje zaštite životne sredine kroz efikasnije upravljanje čvrstim otpadom“. O uspešnosti ovog projekta na završnoj konferenciji za novinare govorili su predsednik opštine Beočin mr Bogdan Cvejić, direktor JKP "Beočin" Vasilije Cogoljević, direktor JKP "Vidrak" iz Valjeva Slobodan Pavlović i direktorka NVO CenTriR Vanesa Belkić .

Opština Beočin je u septembru 2010. godine otpočela realizaciju projekta vrednog 145.645 EUR, koji je sufinanisrala Evropska unija u iznosu od 119.395 EUR, dok je ostatak predstavljalo učešće same opštine. Realizovani projekat je jedan od ukupno 29 projekata odobrenih na prvom konkursu za Exchange 3 program, koji sprovodi Stalna konferencija gradova i opština (SKGO), a finansira Evropska unija. Realizacija projekta je podrazumevala uvođenje sistema obavezne separacije četiri vrsta otpada (PET ambalaža, papir, staklo, limenke) u užoj zoni opštine Beočin, na mestima na kojima je to omogućeno postavljanjem nove komunalne opreme, i otvaranje prvog reciklažnog centra. Ovakav vid tretiranja čvrstog otpada je u zemljama Evropske unije prisutan dugi niz godina i pokazao se kao izuzetno koristan, kako za građane tako i za opštinske uprave, pošto se smanjenjem ukupne količine otpada koji se odlaže na lokalne deponije doprinosi očuvanju životne sredine, dok se prodajom recikliranog materijala, omogućava njegova ponovna upotreba, čime se štede resursi i energija, ali i ostvaruju prihodi.

Projektom je omogućena nabavka 46 kontejnera za separaciju otpada i jedne balirke za JKP „Beočin“, a zaposleni iz ovog preduzeća su prošli intezivnu obuku za čije izvođenje su bili zaduženi stručnjaci iz partnerskog grada Valjeva. Celokupnu realizaciju projekta je pratila intezivna lokalna kampanja, pod nazivom „Ubaci a ne baci“, u kojoj su aktivno učestvovale dve beočinske osnovne škole, a koja je obuhvatala: održavanje 94 ekološke radionice za preko 1300 beočinskih đaka i 8 tribina za roditelje učenika, postavljanje 20 kontejnera za separaciju otpada u školska dvorišta, organizovanje 2 likovna konkursa na temu reciklaže i otvaranje izložbe najuspešnijih radova u beočinskom Kulturnom centru, podelu promo-materijala đacima i građanima, kao i jednodnevni izlet 80 najaktivnijih učenika Specijalnom rezervatu prirode „Zasavica“ kraj Sremske Mitrovice. Pored ovoga, sprovođenje projekta je pratilo 10-mesečno emitovanje TV spota i radio džinglova na lokalnim medijima, emitovanje 15 polučasovnih radio i TV emisija i dvomesečna bilbord kampanja u Beočinu i Novom Sadu.Galerija slika

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org