Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

22.12.2011. - Na javnoj raspravi predstavljen Program razvoja turizma opštine Beočin


Stručnjaci angažovani sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, dr Uglješa Stankov i prof. dr Saša Kicošev, su 22. decembra 2011. u Skupštinskoj sali opštine Beočin predstavili svim zainteresovanim stranama predlog Programa razvoja turizma opštine Beočin za period 2012. do 2017. godine. Javna rasprava o ovom dokumentu je organizovana kao deo redovnih aktivnosti na projektu „Beočin- nova vizija turističke destinacije! Stvaranje preduslova za razvoj ruralnog turizma u opštini Beočin“, koji se realizuje kroz program Exchange 3, a finansira ga Evropska unija.

Nacrtom ovog dokumenta, koji će nakon usvajanja u Skupštini opštine Beočin postati prvi strateški dokument koji je opština Beočin donela u oblasti turizma, je utvrđeno 9 mogućih strateških pravaca razvoja turizma u opštini Beočin: ruralni turizam, vinski turizam, nautički turizam, turizam posebnih interesa, eko i geo-turizam, izletnički i sportsko-rekreativni turizam, kulturno-istorijski i manastirski turizam, manifestacioni turizam, komplementarni vidovi turizma. Ovo dovoljno govori u prilog tome, da opština Beočin pored izuzetno povoljnog geografskog položaja koji determinušu Nacionalni park Fruška gora i Dunav, poseduje čitav niz drugih resursa značajnih za razvoj različitih oblika turizma: manastire, vinske podrume, nasleđe geo-kulture, razvijena sela, kulturno-istorijske spomenike itd. U nacrt ovog planskog dokumenta su ugrađeni komentari i sugestije koje su učesnici uputili ekspertima na prvom konsultativnom sastanku, koji je sredinom novembra održan na Andrevlju. Program razvoja turizma opštine Beočin
obuhvata i akcioni plan za 2012. i 2013. godinu, kojim su predviđeni projekti iz domena turizma, čija realizacija se očekuje u naredne dve godine, ukoliko budu obezbeđena sredstva sa republičkog i pokrainskog nivoa, ali i iz donatorskih fondova.

Učesnici rasprave su tokom sastanka uputili niz konstruktivnih predloga, koji će biti unešeni u finalnu verziju ovog dokumenta. Očekuje se da će Program razvoja turizma opštine Beočin za period 2012. - 2017. godine, nakon okončanja javne rasprave, biti usvojen početkom naredne godine na jednoj od sednica Skupštine opštine Beočin.

NVO CenTriR je partnerska organizacija opštini Beočin na realizaciji ovog projekta, zadužena za koorinisanje aktivnosti i izveštavanje.Galerija slika

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org