Naziv projekta: „Mladi-najznačajnija pokretačka snaga našeg regiona“


Period realizacije: jun 2013-jun 2014

Partneri: Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj

IPA: Program prekogranične saradnje Srbija- Bosna i Hercegovina

Donator: Evropska unija

O projektu:

Cilj projekta je osnaživanje institucionalnih, ljudskih i građanskih mehanizma u 16 pograničnih opština Srbije i BiH za unapređenje položaja mladih koji su glavni nosioci razvoja u ovoj regiji. Projekat realizuju dva prekogranična partnera- CenTriR (Srbija) i Helsinški odbor za ljudska prava u Republici Srpskoj (BiH) koji će koordinisati niz aktivnosti u 8 osam opština u svojim državama. Projektom su obuhvaćene sledeće opštine: Sremska Mitrovica, Inđija, Stara Pazova, Ruma, Prijepolje, Nova Varoš, Užice, Čajetina, Bijeljina, Brčko, Šamac, Orašje, Goražde, Višegrad, Foča, Srebrenica.

Projekat ima dve ključne komponente. Jedna se odnosi na analizu dosadašnjeg rada lokalnih institucionalnih mehanizama za mlade u pograničnim opštinama (Kancelarije/komisije za mlade), istraživanju potreba mladih i davanju preporuka za unapređenje funkcionisanja ovih kancelarija/komisija u skladu sa stvarnim potrebama mladih u ovoj regiji. Druga komponenta podrazumeva jačanje kapaciteta 64 srednjoškolca iz targetiranih opština za omladinski aktivizam i aktivno uključivanje u rešavanje problema mladih na lokalnom nivou.

Glavne aktivnosti na projektu:

  • Sprovođenje istraživanja o radu Kancelarija za mlade u 16 pograničnih opština
  • Štampanje publikacije
  • Konferencija za medije
  • Seminari sa srednjoškolce
  • Sprovođenje lokalnih akcija
  • Organizovanje prekogranične omladinske konferencije

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org