Misija
Centar za ravnomerni regionalni razvoj- CenTriR je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje građana osnovano sa ciljem pružanja podrške različitim građanskim inicijativama usmerenim ka održivom i uravnoteženom lokalnom i regionalnom razvoju Srbije.

Kružok mladih politikologa sa višegodišnjim radnim iskustvom u civilnom i državnom sektoru osnovao je CenTriR u februaru 2010. godine...
26.05.2017. - CenTriR potpisao ugovor za realizaciju novog projekta u oblasti monitoringa javne uprave na lokalnom nivou

CenTriR je juče u Beogradu potpisao ugovor za realizaciju projekta kojim je konkurisao u okviru poziva ’’Mali grantovi za praćenje javne uprave na lokalnom nivou’’...

05.06.2017. - U FOKUSU: Rezultati regionalnog projekta o unapređenju transparentnosti rada lokalnih organa

Sumirajući rezultate upravo završenog projekta ’’Transparentnost-ključna odlika Dobre lokalne samoUprave’’, partnerske organizacije CenTriR i FORCA predstavljaju ključne ishode 10-mesečnog rada na planu unapređenja proaktivne transparentnosti lokalnih organa/institucija koje su bile obuhvaćene projektom...

31.05.2017. - Sprovedene lokalne kampanje javnog zagovaranja veće transparentnosti rada lokalnih institucija u 4 opštine

Tokom maja meseca, organizacije civilnog društva iz Kragujevca, Požege, Mionice i Prijepolja su u svojim opštinama sprovelе kampanje које su imale za cilj javno zagovaranje veće transparentnosti rada lokalnih institucija...

Registar Kancelarija za LER
Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org