Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

Vesti - strana 126.12.2014. - Udruženja građana iz Čoke anketirala građane o opštinskim razvojnim prioritetima


Novogodišnji vašar, koji je održan 24. decembra 2014. u Ostojićevu, bio je prilika da vodeća udruženja građana iz Čoke: ʺRazvoj sela-Rasel", ʺČokanski dobošari" i ʺVrbički beli luk" sprovedu kampanju ʺUključi se", koju su osmislili sa ciljem informisanja i uključivanja svojih sugrađana u izradu Lokalnog akcionog plana za sprovođenje Strategije održivog razvoja opštine Čoka...
Nastavak
16.12.2014. - Održan poslednji regionalni seminar o strateškom planiranju za organizacije civilnog društva


Na Zlatiboru je od 12–14. decembra 2014. godine održan treći regionalni seminar o strateškom planiranju, koji je bio namenjen organizacijama civilnog društva sa teritorije Šumadije i zapadne Srbije...
Nastavak25.11.2014. - Strateško planiranje- tema koja je okupila OCD iz Vojvodine na drugom regionalnom seminaru


Predstavnici 18 OCD iz Vojvodine su od 21-23. novembra 2014. god. u Zrenjaninu pohađali drugi regionalni seminar o strateškom planiranju, namenjen OCD koje žele da ojačaju svoje kapacitete za uključivanje u izradu i sprovođenje lokalnih strategija u lokalnim zajednicama iz kojih dolaze...
Nastavak
24.11.2014. - Konkurs za učešće na trećem regionalnom seminaru za predstavnike organizacija civilnog društva


Centar za ravnomerni regionalni razvoj–CenTriR iz Beograda zajedno sa udruženjem „Građanska šansa“ iz Valjeva, udruženjem „Narodni parlament“ iz Leskovca i Stalnom konferencijom gradova i opština–SKGO raspisuje konkurs namenjen predstavnicima/cama lokalnih udruženja građana/organizacija civilnog društva...
Nastavak07.11.2014. - Rezultati istraživanja: Učešće civilnog sektora u dosadašnjem strateškom planiranju na lokalnom nivou u Srbiji


CenTriR je u saradnji sa Stalnom konferencijom gradova i opština- Savezom gradova i opština Srbije, udruženjem "Narodni parlament" iz Leskovca i udruženjem "Građanska šansa" iz Valjeva, sproveo istraživanje koje je imalo za cilj utvrđivanje: stvarnog obima dosadašnjeg učešća lokalnih OCD u izradi i sprovođenju lokalnih strategija i planova...
Nastavak
03.11.2014. - Održan prvi regionalni seminar o lokalnom strateškom planiranju za predstavnike OCD-a


U Nišu je od 31. oktobra do 2. novembra 2014. god. održan prvi regionalni seminar za organizacije civilnog društva iz južne i istočne Srbije, sa ciljem osnaživanja njihovih kapaciteta za učešće u procesima strateškog planiranja na lokalnom nivou...
Nastavak03.11.2014. - Konkurs za učešće na drugom regionalnom seminaru za predstavnike organizacija civilnog društva


Centar za ravnomerni regionalni razvoj–CenTriR iz Beograda zajedno sa udruženjem „Građanska šansa“ iz Valjeva, udruženjem „Narodni parlament“ iz Leskovca i Stalnom konferencijom gradova i opština–SKGO raspisuje konkurs namenjen predstavnicima/cama lokalnih udruženja građana/organizacija civilnog društva...
Nastavak
23.10.2014. - Završena lokalna kampanja „Uključi se!“ u Krupnju


Lokalna udruženja građana iz Krupnja: Biciklističko-ekološko društvo „Ecobike“, „Zeleno oko“, „Lastar“, „Udruženje preduzetnika“ i „Solart“  su tokom poslednje dve sedmice sproveli lokalnu kampanju „Uključi se!“, sa ciljem informisanja i uključivanja svojih sugrađana u izradu Akcionog plana za sprovođenje Strategije lokalnog održivog razvoja opštine Krupanj...
Nastavak20.10.2014. - Održane radionice za lokalne OCD iz Paraćina i Bele Palanke


U okviru pružanja tehničke podrške organizacijama civilnog društva za strateško planiranje, CenTriR i Narodni parlament su održali radionice za predstavnike civilnog sektora koji su neposredno uključeni u proces izrade strateških dokumenata u Paraćinu i Beloj Palanci...
Nastavak
16.10.2014. - Projekat CenTriR-a u zajedničkom katalogu programa prekogranične saradnje SRB-BIH


Zajednički tehnički sekretarijat IPA programa prekogranična saradnja Srbija – Bosna i Hercegovina objavio je katalog sa 17 ilustrovanih priča o projektima realizovanim u okviru drugog poziva ovog programa...
NastavakMasarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org