Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

Vesti - strana 110.12.2015. - Održana završna konferencija EU Exchange 4 programa


U Sava Centru je juče, u okviru godišnje skupštine Stalne konferencije gradova i opština, održana završna konferencija EU Excahnge 4 programa uz prisustvo 500 predstavnika lokalnih samouprava, državnih institucija, međunarodnih organizacija i diplomatskog kora, itd...
Nastavak
08.12.2015. - Formirana evidencija nepokretnosti u javnoj svojini opštine Aranđelovac


Opština Aranđelovac je u proteklih nekoliko godina napravila značajne korake na planu unapređenja upravljanja nepokretnostima u javnoj svojini opštine. Najpre, formirana je opštinska Agencija za upravljanje imovinom, započet je popis nepokretnosti po seoskim naseljima, kao i sakupljanje podataka na terenu o objektima u javnoj svojini čiji je korisnik opština Aranđelovac...
Nastavak20.11.2015. - Nastavljamo da promovišemo dobru praksu u oblasti upravljanja javnom svojinom na lokalnom nivou


CenTriR je tokom poslednjih meseci aktivno radio na promovisanju dobre prakse u oblasti upravljanja opštinskom imovinom koja je, kroz sprovođenje zajedničkih aktivnosti sa opštinama Beočin, Šid, Sremski Karlovci i Čajetina, nastala na projektu "Imovina lokalne samouprave-važna karika lokalnog ekonomskog razvoja"...
Nastavak
22.10.2015. - Usvojeni lokalni strateški dokumenti u opštinama u kojima je CenTriR koordinisao uključivanje OCD u proces strateškog planiranja


Jedna od ključnih aktivnosti koju je CenTriR zajedno sa partnerskim organizacijama sproveo na projektu "Strateški planiramo-dajemo doprinos bržem razvoju lokalne zajednice", odnosila se na pružanje tehničke pomoći lokalnim OCD i institucijama koje su tokom 2014. i 2015. godine bile uključene u proces izrade konkretnih strateških dokumenata u opštinama...
Nastavak12.10.2015. - Održan biznis start-up trening za drugu grupu korisnika ekonomskih grantova za povratničke zajednice na Kosovu*


U periodu od 6-8. oktobra u Gračanici, Centar za ravnomerni regionalni razvoj je održao trening namenjen drugoj grupi korisnika 8 ekonomskih grantova, koju su činili povratnici i interno raseljena lica iz Goraždevca, Gračanice, Gnjilana, Šrpca, Raniluga, Kline i Osojana...
Nastavak
02.10.2015. - Nastavak mentorske podrške za razvoj poslovnih inicijativa povratnika na Kosovo*


CenTriR je krajem septembra organizovao nove mentoring sastanke sa povratnicima na Kosovo*, čiji su biznis planovi kao najbolji nagrađeni nabavkom opreme u vrednosti od 50.000 EUR u okviru projekta „Podrška održivom povratku na Kosovo*...
Nastavak23.09.2015. - Opština Mali Zvornik spremna za popis imovine u javnoj svojini


Mali Zvornik je još jedna jedinica lokalne samouprave koja je prepoznala značaj efikasnijeg upravljanja opštinskom imovinom, te je uz pomoć CenTriR-a napravila prve korake na tom planu...
Nastavak
18.09.2015. - Održana radionica sa ciljem jačanja organizacionih kapaciteta SEKO mehanizma


Kancelarija za evropske integracije i TACSO su 17. i 18. septembra organizovale u Novom Sadu radionicu za sektorske organizacije civilnog društva sa ciljem definisanja prioritetnih potreba za daljim organizacionim razvojem SEKO mehanizma i pravljenja nacrta plana aktivnosti za narednu godinu...
Nastavak19.07.2015. - Počeo mentoring za sprovođenje najboljih biznis planova povratničkih zajednica na Kosovu*


Tokom juna i jula meseca CenTriR je održao tri mentorske posete povratničkim zajednicama na Kosovo*, čiji su biznis planovi nagrađeni nabavkom opreme u vrednosti od 50.000 EUR u okviru projekta „Podrška održivom povratku na Kosovo* i reintegarciji interno raseljenih lica“...
Nastavak
04.06.2015. - Održan trening za upravljanje imovinom u javnoj svojini u opštini Senta


CenTriR nastavlja svoje napore na planu podizanja kapaciteta malih lokalnih samouprava na planu popisa i upisa nepokretnosti u javnoj svojini jedinice lokalne samouprave, kako bi opštine, koje to još uvek nisu do sada učinile, ispunile svoje obaveze prema Zakonu o javnoj svojini...
NastavakMasarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org