Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

Vesti - strana 216.06.2012. - Predstavljena turistička ponuda opštine Beočin novinarima i turističkim agencijama


Exchange 3 projektni tim je organizovao medija – vikend za predstavnike medija i turističkih agencija kao jednu od završnih aktivnosti na projektu „Beočin nova vizija turističke destinacije! Stvaranje preduslova za razvoj ruralnog turizma!“...
Nastavak
08.06.2012. - Studijska poseta polaznika obuke o LER-u opštini Pećinci


Lokalni službenici zaposleni u Kancelarijama za LER u Šidu, Baču i Irigu posetili su opštinu Pećinci kako bi se neposredno upoznali sa instrumentima za lokalni ekonomski razvoj razvijenim u ovoj opštini...
Nastavak01.06.2012. - Postavljena nova turistička signalizacija zahvaljujući donaciji Evropske unije


Najzahtevnije aktivnosti u okviru projekta „Beočin nova vizija turističke destinacije! Stvaranje preduslova za razvoj ruralnog turizma!“ koji finansira EU, kroz Exchange 3 program...
Nastavak
28.05.2012. - Lokalni službenici iz nedovoljno razvijenih opština u poseti Zrenjaninu


U poslednjoj sedmici maja je nastvaljena edukacija službenika koji rade u Kancelarijama za LER u Bečeju, Novom Bečeju i Novoj Crnji, organizovanjem studijske posete gradskoj upravi Zrenjanin...
Nastavak16.05.2012. - Delegacije tri kancelarije za LER u poseti Kragujevcu


Služba za lokalni ekonomski razvoj grada Kragujevca ugostila je predstavnike kancelarija za LER iz Kovina, Topole i Bele Crkve koji su bili u studijskoj poseti Kragujevcu organizovanoj u sklopu aktivnosti na projektu „Naša zajednička misija-male kancelarije za LER na putu velikih uspeha“...
Nastavak
23.04.2012. - Rudničko-takovski kraj - pozitivan primer uspešnog bavljenja seoskim turizmom


Grupa sastavljena od 15 beočinskih domaćinstava i nekoliko članova projektnog tima je po drugi put u periodu od 18.-21. aprila boravila u studijskoj poseti gornjemilanovačkim selima i domaćinstvima koja se uspešno bave ruralnim turizmom u ovom delu Srbije...
Nastavak03.04.2012. - Otpočela edukacija zaposlenih u opštinskim Kancelarijama za LER


Tokom prošle sedmice u Ečkoj je održan trodnevni seminar za službenike iz 9 opštinskih kancelarija/odeljenja za lokalni ekonomski razvoj, koji su odabrani tokom pripremne faze na projektu "Naša zajednička misija-male Kancelarije za LER na putu velikog uspeha" i koji će pohađati obuku predviđenu ovim projektom...
Nastavak
19.03.2012. - Održana treća ekspertska misija na Exchange 3 projektu


U periodu od 14.-16. marta 2012. u Beočinu je po treći put boravilo dvoje stručnjaka- Mira Mirković, direktor Turističke organizacije opštine G.Milanovac i Vladimir Živanović iz Turističke organizacije Zlatibor, u sklopu održavanja edukativnih aktivnosti na projektu "Beočin – nova vizija turističke destinacije!...
Nastavak15.03.2012. - Publikovan srpsko-engleski ilustrovani turistički rečnik


Tokom poslednja tri meseca realizacije projekta opštinski Exchange 3 projektni tim je zajedno sa angažovanim eksternim saradnicima pripremio srpsko-engleski ilustrovani turistički rečnik, koji će biti štampan zajedno sa ostalim promotivnim materijalama na projektu...
Nastavak
05.03.2012. - Javnosti predstavljena zajednička saradnja na planu podsticanja LER-a u malim opštinama


Danas je u svečanoj sali gradske uprave u Kragujevcu novinarima predstavljena zajednička saradnja gradova Kragujevac, Zrenjanin, opštine Pećinci i Centra za ravnomerni regionalni razvoj- CenTriR na realizaciji projekta „Naša zajednička misija-male Kancelarije za LER na putu velikih uspeha“...
NastavakMasarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org