Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

Vesti - strana 220.08.2016. - Objavljena analiza učešća građana u donošenju odluka u Bujanovcu, Preševu i Medveđi


CenTriR je tokom juna i jula sproveo istraživanje o učešću građana, posebno mladih i žena, u procesima pripreme, praćenja i sprovođenja javnih politika u opštinama Bujanovac, Medveđa i Preševo...
Nastavak
01.08.2016. - Početak realizacije projekta usmerenog ka unapređenju transparentnosti rada lokalnih samouprava


Danas je u Požegi održan prvi sastanak projektnog tima koji će raditi na implementaciji projekta „Transparentnost-ključna odlika Dobre lokalne samoUprave“, koji finansira Fondacija za otvoreno društvo, Srbija...
Nastavak28.07.2016. - Održana obuka za sprovođenje popisa imovine u opštini Ljig


Na osnovu ostvarene saradnje sa Opštinom Ljig, CenTriR je u prethodnom periodu radio na instalaciji softvera i formiranju baze podataka, odnosno formiranju  evidencije opštinske imovine...
Nastavak
22.07.2016. - Opština Kula na korak od efikasnog upravljanja opštinskom imovinom


Zahvaljujući CenTriR-u opštinska uprava Kula je u prethodnom periodu unapredila svoje tehničke kapacitete za vođenje evidencije opštinske imovine, čime su se stekli uslovi za efikasnije upravljanje opštinskom imovinom...
Nastavak07.07.2016. - U fokusu: istraživanje učešća građana u formulisanju javnih politika na jugu Srbije


Tokom prošle sedmice istraživačice CenTriR-a su sprovele terensko istraživanje o učešću građana, posebno mladih i žena, u procesu pripreme, praćenja i sprovođenja javnih politika u opštinama Bujanovac, Medveđa i Preševo...
Nastavak
28.06.2016. - Opština Bujanovac spremna za sprovođenje popisa opštinske imovine


Danas je završena dvodnevna obuka koju su pohađali članovi komisije za popis imovine iz opštinske uprave Bujanovac, u cilju priprema sa efikasno sprovođenje popisa nepokretnosti u državnoj svojini na kojima opština Bujanovac ima pravo korišćenja...
Nastavak24.05.2016. - Nalazi drugog ciklusa mapiranja kancelarija za LER u Srbiji


CenTriR je sproveo drugi ciklus mapiranja kancelarija za LER (KLER) u Srbiji sa ciljem ažuriranja postojećeg registra KLER, prikupljanja podataka o novoformiranim KLER i praćenja trendova razvoja ovih važnih lokalnih mehanizama za upravljanje ekonomskim razvojem na nivou lokalnih samouprava...
Nastavak
20.05.2016. - Opština Plandište formirala elektronsku evidenciju opštinske imovine


CenTriR je juče za opštinske službenike u Plandištu održao obuku o korišćenju softvera i baze podataka o opštinskoj imovini, koju smo formirali za potrebe opštinske uprave u skadu sa Uredbom o evidenciji nepokretnosti u javnoj svojini ("Sl. glasnik RS", br. 70/2014 i 19/2015)...
Nastavak25.04.2016. - U Malom Zvorniku pokrenuta inicijativa za transparentno finansiranje udruženja građana iz optinškog budžeta


U petak 22. aprila 2016. godine u skupštinskoj sali opštine Mali Zvornik organizovan je okrugli sto pod nazivom "Pravni okvir i principi transparentnog finansiranja organizacija civilnog društva iz opštinskog budžeta“, čiji su uvodničari bili Vanesa Belkić, izvršna direktorka CenTriR-a i Miroslav Tamburić, predsednik udruženja Forca iz Požege...
Nastavak
19.04.2016. - Analiza usvojenih lokalnih akcionih planova za borbu protiv korupcije


Iako je poslednja decenija u Srbiji obeležena renesansom strateškog planiranja razvoja na lokalnom nivou, čiji je ishod na stotine do sada usvojenih različitih strateških dokumenata, još uvek se na prste obe ruke mogu nabrojati retke jedinice lokalne samouprave koje su usvojile Lokalni akcioni plan za borbu protiv korupcije...
NastavakMasarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org