Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

26.02.2015. - Vodič kroz dobru praksu: Učešće civilnog sektora u strateškom planiranju na lokalnom nivou


Nova publikacija CenTriR-a „Učešće civilnog sektora u strateškom planiranju na lokalnom nivou- Vodič kroz dobru praksu“ sadrži ključne nalaze istraživanja o učešću organizacija civilnog društva u dosadašnjem lokalnom strateškom planiranju u Srbiji, zatim preporuke za unapređenje postojećeg stanja, ali i primere dobre prakse u ovoj oblasti.

Da li su i u kojoj meri jedinice lokalne samouprave uključivale lokalni civilni sektor u izradu i sprovođenje strateških dokumenata? Koji problemi su obeležili saradnju lokalnih vlasti i udruženja u ovom, za lokalnu zajednicu, izuzetno važnom poslu? Kakav su doprinos predstavnici OCD dali dosadašnjem strateškom planiranju na lokalnom nivou i gde možemo naći primere dobre prakse? Koje naučene lekcije treba da budu uvažene kako od lokalnih samouprava koje nisu uključivale udruženja u strateško planiranje, tako i od predstavnika OCD koji do sada nisu participirali u ovim procesima? Da li je i zašto uključivanje civilnog sektora u strateško planiranje i dalje izazov za neke opštine i gradove u Srbiji, iako je za nama čitava decenija na ovom planu? O odgovorima na ove dileme možete saznati više u elektronkom izdanju naše publikacije, koju možete preuzeti OVDE.

Publikacija ja nastala kao jedan od rezultata na projektu „Strateški planiramo-dajemo doprinos bržem razvoju naše zajednice“, koji je finansirala Evropska unija i sufinansirala Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije. 

 

Možete preuzeti primere dobre prakse za svaku opštinu/grad pojedinačno:

 

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org