Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

04.06.2015. - Održan trening za upravljanje imovinom u javnoj svojini u opštini Senta


CenTriR  nastavlja svoje napore na planu podizanja kapaciteta malih lokalnih samouprava na planu popisa i upisa nepokretnosti u javnoj svojini jedinice lokalne samouprave, kako bi opštine, koje to još uvek nisu do sada učinile, ispunile svoje obaveze prema Zakonu o javnoj svojini (Službeni glasnik RS br. 72/2011, 88/2013, 105/2014). Popis opštinske imovine je preuslov za započinjanje procedure upisa svojinskih prava pred nadležnim institucijama, nakon čega lokalne samouprave treba da uspostave procedure i mehanizme za efikasno upravljanje opštinskom imovinom, kako bi povećali budžetske prihode odnosno smanjili rashode neposredno vezane za tu imovinu.

Na osnovu ostvarene saradnje sa Opštinom Senta, CenTriR je prethodnih nekoliko meseci radio na instalaciji softvera i formiranju baze podataka, odnosno formiranju  evidencije nepokretnosti u javnoj svojini  Opštine Senta. U sklopu tih aktivnosti  juče je održan trening za zaposlene u opštinskoj upravi, koji će nadalje raditi na poslovima popisa nepokretnosti u javnoj svojini, ažuriranju baze podataka i upravljanju opštinskom imovinom. Na obuci je predstavljen važeći pravni okvir koji reguliše oblast javne svojine u Republici Srbiji, kao i Metodologija  popisa i upisa imovine jedinice lokalne samouprave. Nakon ovog uvodnog dela, učesnici su na radionicama vežbali ažuriranje i pretraživanje podataka u formiranoj bazi opštinske imovine.

 

 


Galerija slika

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org