Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

08.12.2015. - Formirana evidencija nepokretnosti u javnoj svojini opštine Aranđelovac


Opština Aranđelovac je u proteklih nekoliko godina napravila značajne korake na planu unapređenja upravljanja nepokretnostima u javnoj svojini opštine. Najpre, formirana je opštinska Agencija za upravljanje imovinom, započet je popis nepokretnosti po seoskim naseljima, kao i sakupljanje podataka na terenu o objektima u javnoj svojini čiji je korisnik opština Aranđelovac. Dalji koraci na ovom planu su podrazumevali formiranje elektronske evidencije opštinske imovine, utvrđivanje knjigovodstvene vrednosti imovine i sprovođenje procedure upisa prava javne svojine prema Zakonu o javnoj svojini RS („Sl.glasnik RS“, br. 72/2011, 88/2013 i 105/2014).

CenTriR je u prethodnom periodu pružio tehničku podršku opštinskoj upravi Aranđelovac na planu formiranja evidencije nepokretnosti u javnoj svojini opštine i obučio opštinske službenike za korišćenje softvera koji služi toj nameni. Dvodnevna obuka za korišćenje i ažuriranje baze podatake i upoznavanje sa važećom zakonskom regulativom, uključujući i Metodologiju popisa i upisa imovine jedinica lokalne samouprave, održana je 3-4. decembra u prostorijama opštinske uprave Aranđelovac. Bila je to prilika da se neposredni izvršioci što bolje pripreme za popis imovine u samom Aranđelovcu, kao i da prethodno sakupljene podatke digitalizuju i ubace u formiranu evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini. Očekuje se da će tokom sledeće godine opština Aranđelovac završiti celokupan popis nepokretnosti u javnoj svojini koji obuhvata preko 3000 objekata niskogradnje i visokogradnje.

 


Galerija slika

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org