Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

10.12.2015. - Održana završna konferencija EU Exchange 4 programa


U Sava Centru je juče, u okviru godišnje skupštine Stalne konferencije gradova i opština, održana završna konferencija EU Excahnge 4 programa uz prisustvo 500 predstavnika lokalnih samouprava, državnih institucija, međunarodnih organizacija i diplomatskog kora, itd. Bila je to prilika da se sumiraju rezultati 2,5 godišnjeg programa, koji je finansirala Evropska unija, sa ciljem uvođenja evropskih modela funkcionisanja u rad lokalnih samouprava u Srbiji. Kroz tri različite komponete direktno su podržane inicijative i projekti u 85 gradova i opština u različitim oblastima: izrada sektorskih strateških dokumenata, programsko budžetiranje i sprovođenje prioritetnih nacionalnih mera u oblastima ekonomskog razvoja, socijalnih usluga i zaštite životne sredine kroz grant šemu namenjenu opštinskim/ gradskih projektima.

CenTriR je po treći put uspešno učestvovao u Exchange programu, okupljajući oko sebe opštine koje su zainteresovane za uvođenje dobre, efikasne i transparentne uprave usmerene ka visokom kvalitetu usluga koje pružaju građanima i privatnom sektoru. U okviru Exchange 4 programa smo, zajedno sa partnerskim opštinama- Beočin, Šid, Sremski Karlovci i Čajetina, pripremili i sproveli projekat koji se odnosio na uvođenje efikasnijeg modela upravljanja imovinom u javnoj svojini targetiranih opština. Izuzetni rezultati ovog projekta su omogućili da naša postignuća i stečeno iskustvo budu prepoznati od drugih jedinica lokalne samouprave, sa kojima smo tokom ove godine počeli saradnju u istoj oblasti. Posebno zadovoljstvo predstavlja činjenica da smo bili jedna od svega 5 organizacija civilnog društva iz Srbije koje su bile korisnice u okviru Exchange 4 programa, kroz učešće u realizaciji opštinskih projekata u okviru grant šeme.

Pored ovoga, zajedno smo sa Stalnom konferencijom gradova i opština, koja je realizovala ovaj program, pružali tehničku podršku lokalnim organizacijama civilnog društava iz Paraćina, Čoke, Krupnja i Bele Palanke u pripremi lokalnih akcionih planova, koje su pripremale njihove opštinske uprave tokom 2014. godine.

 Galerija slika

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org