Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

29.09.2016. - Formiranje evidencije opštinske imovine u Bogatiću i Malom Crniću


Na osnovu ostvarene saradnje sa opštinama Malo Crniće i Bogatić, CenTriR je u prehodnom periodu radio na instalaciji softvera i formiranju baza podataka, odnosno formiranju evidencije nepokretnosti u javnoj svojini ovih opština.

S obzirom da su ove opštine već bile završile popis i upis prava javne svojine za najveći broj objekata niskogradnje i visokogradnje, u ovim opštinama je tokom septembra sprovedena jednodnevna obuka za članove opštinskih radnih timova sa ciljem upoznavanja sa funkcijama softvera i ažuriranjem baze podataka, kao i upoznavanja sa važećom zakonskom regulativom u ovoj oblasti. Pred opštinama je sada važan posao obilaska objekata na terenu i utvrđivanja njihovog fizičkog stanja, kao i procena vrednosti opštinske imovine i utvrđivanje njene knjigovodstvene vrednosti. Posebna pažnja tokom obuka je posvećena upravo ovim temama, kako bi se neposredni izvršioci što bolje pripremili za obavljanje ovog posla.

Opštine Malo Crniće i Bogatić su se pridružile lokalnim samoupravama koje su prepoznale značaj efikasnijeg upravljanja opštinskom imovinom, te su uz pomoć CenTriR-a završile popis i formirale elektronsku evidenciju nepokretnosti u javnoj svojini. Ova evidencija će im nadalje služiti kao alatka za vođenje efikasnije budžetske politike prihoda i rashoda opštinske imovine, kao i za rešavanje imovinsko-pravnih odnosa koji često predstavljaju glavnu kočnicu daljem ekonomskom razvoju ovih sredina.


Galerija slika

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org