Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

07.11.2016. - U Odžacima održana obuka o popisu opštinske imovine


U petak 4. novembra u opštinskoj upravi Odžaka održan je trening za članove opštinskog radnog tima za popis imovine u javnoj svojini opštine. Opština Odžaci je upisala pravo javne svojine na 2126 nepokretnosti, a zatim je uz našu podršku formirala elektronsku evidenciju koja sadrži osnovne podatke o opštinskoj imovinu. Osnovni zadatak opštinskog radnog tima u narednom periodu biće provera fizičkog stanja objekata visokogradnje na terenu- zgrada, stanova, poslovnog prostora i garaža, kako bi se ažurirala baza podataka i procenila tržišna vrednost objekata. Ovo je značajno zbog utvrđivanja knjigovodstvene vrednosti nepokretnosti u javnoj svojini koja do sada nije evidentirana kroz opštinski budžet.

Formiranje jedinstvene elektronske baze podataka o imovini prvi je korak ka efikasnijem upravljanju nepokretnostima u javnoj svojini sa osnovnim ciljem podsticanja ekonomskog razvoja opština i vođenja racionalnije politike budžetskih prihoda i rashoda koji se odnose na tu imovinu.


Galerija slika

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org