Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

05.12.2016. - Čoka prepoznala značaj efikasnijeg upravljanja opštinskom imovinom


CenTriR je u petak, 2. decembra 2016. održao obuku o vođenju evidencije nepokretnosti u javnoj svojine lokalne samouprave za zaposlene u opštinskoj upravi Čoka. Ova opština je u zakonskom roku završila popis imovine i poslala NEP obrazce Republičkoj direkciji za imovinu, a potom je uz našu pomoć formirala elektronsku evidenciju opštinske imovine. Pravo javne svojine je do sada uspostavljeno na većini nepokretnosti, a trenutno se radi na proceni vrednosti imovine. Sledeće godine najznačajnija aktivnost opštinske uprave na ovom planu biće terenski popis objekata, odnosno provera fizičkog stanja nepokrenosti na terenu. Ažurno vođenje evidencije opštinske imovine je prvi korak ka efikasnijem upravljanju objektima u javnoj svojini lokalne samouprave, kako bi raspolaganje nepokretnostima u budućnosti imalo pozitivne efekte na opštinski budžet i lokalni ekonomski razvoj.

Lokalne samouprave sve više prepoznaju značaj svojih zakonskih nadležnosti na ovom planu, te je i interesovanje opština za podizanje kapaciteta u oblasti upravljanja imovinom u javnoj svojini izuzetno veliko. CenTriR je, zaista, ponosan jer može da se pohvali da je u okviru svoje misije pružanja podrške bržem razvoju malih i nerazvijenih lokalnih samouprava u Srbiji, u poslednje tri godine pomogao da 20 opština značajno unapredi stanje u ovoj oblasti kroz sprovođenje popisa imovine, formiranje elektronske evidencije opštinske imovine i obuku službenika za postupanje u ovoj oblasti.


Galerija slika

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org