Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

08.12.2016. - U FOKUSU: Analiza primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u opštinama Zlatiborskg i Moravičkog okruga


CenTriR je, zajedno sa partnerskom organizacijom FORCA iz Požege, tokom oktobra meseca sproveo istraživanje dosadašnje primene Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja u 6 opština Zlatiborskog i Moravičkog okruga, u okviru projekta „Transparentnost-ključna odlika Dobre lokalne samoUprave“ koji finasira Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.

Istraživanje je sprovedeno kao uvodna projektna aktivnost sa ciljem utvrđivanja dosadašnje prakse 30 lokalnih organa javne vlasti na planu primene pomenute zakonske regulative, a posebno radi utvrđivanja problema, manjkavosti i „uskih grla“ koji su do sada pratili sprovođenje Zakona u opštinama Gornji Milanovac, Lučani, Bajina Bašta, Čajetina, Priboj i Prijepolje. Predmet istraživanja je bilo postupanje lokalnih organa javne vlasti po zahtevima za pristup informacijama od javnog značaja i sprovođenje mera za unapređenje transparentnosti rada ovih organa. Prilikom targetiranja organa javne vlasti koji su bili obuhvaćeni istraživanjem posebno je vođeno računa da to budu organi: 1) koji se nalaze u Katalogu organa javne vlasti, objavljenom na sajtu Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti, 2) koji vrše javna ovlašćenja u različitim sektorima–obrazovanje, komunalne delatnosti, socijalna politika, kultura, sport, zdravstvo i uprava i 3) za čiji rad postoji posebna zainteresovanost građana zbog važnosti javnih ovlašćenja koja su im poverena. Tako je ciljna grupa istraživanja obuhvatala: 6 opštinskih uprava, 6 javnih preduzeća, 4 osnovne škole, 4 predškolske ustanove, 3 centra za socijalni rad, 2 srednje škole, 2 ustanove kulture, 2 sportsko-turističke organizacije i apotekarsku ustanovu.

Na nalazima sprovednog istraživanja biće zasnovana tehnička podrška, koju će nosioci projekta do njegovog okončanja pružati lokalnim institucijama koje su učestvovale u njemu, a sa ciljem unapređenja proaktivne transparentnosti njihovog rada. To će posebno podrazumevati unapređenje sadržine informatora o radu ovih institucija, kao i sadržine zvaničnih veb prezentacija opštinskih uprava i njihovo uskađivanje sa relevantnom podzakonskom regulativom. Analizu možete preuzeti na OVDE.

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org