Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

02.03.2017. - Objavljena brošura ’’Informacije od javnog značaja u službi praćenja rada lokalne samouprave“


CenTriR je pripremio brošuru ʺInformacije od javnog značaja u službi praćenja rada lokalne samoupraveʺ koja je namenjena osnaživanju aktivističkih potencijala lokalnih organizacija civilnog društva iz Gornjeg Milanovca, Lučana, Čajetine, Bajine Bašte, Priboja i Prijepolja za pristup informacijama od javnog značaja i sprovođenje građanskog nadzora nad radom lokalne samouprave. Brošura je objavljena u okviru druge komponente projekta ʺTransparentnost-ključna odlika Dobre lokalne samoUpraveʺ, koji finansira Fondacija za otvoreno društvo Srbija, a sprovode ga CenTriR i Udruženje FORCA iz Požege.

Brošura je prevashodno namenjena lokalnim organizacijama civilnog društva sa ciljem njihovog informisanja o značaju i ključnim pojmovima u vezi sa praćenjem rada lokalnih organa i institucija koje vrše javna ovlašćenja, kao i o ostvarivanju prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja koje im mogu biti dragocene u tom procesu. S obzirom na čitalačku publiku kojoj je namenjena, brošuru odlikuje visoka komunikabilnost sa nizom eksternih izvora (zakonska regulativa, baze podataka, zvanične veb prezentacije itd.) na koje se čitaoci/teljke upućuju za dodatna pojašnjenja i više informacija, dok su u samoj brošuri predstavljeni osnovni koncepti i ključne teme.

Brošuru možete preuzeti OVDE

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org