Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

23.04.2017. - Monitoring transparentnosti rada lokalne samouprave-tema koja je okupila organizacije civilnog društva iz Šumadije i zapadne Srbije


U Perućcu je od 21-22. aprila 2017. godine održan trening za lokalne organizacije civilnog društva iz regiona Šumadija i zapadna Srbija sa ciljem osnaživanja njihovih kapaciteta za zagovaranje i praćenje transparentnosti rada lokalnih samouprava iz kojih dolaze.

Učesnike treninga je činilo 12 predstavnika OCD iz 11 opština/gradova, koji su izabrani na javnom konkursu objavljenom početkom aprila od strane partnerskih organizacija- CenTriR i FORCA. Trening je, pored uvodnih predavanja, velikim delom bio koncipiran na radioničarskom radu koji je omogućio da učesnici/e uspešno usvoje znanja i veštine neophodne za aktivno uključivanje u monitoring i javno zagovaranje transparentnijeg rada lokalnih organa vlasti i institucija.

Polaznici/e treninga su pokazali veliko interesovanje za sledeće teme koje su bile obuhvaćene dvodnevnim treningom: pravo na pristup informacijama od javnog značaja i postupak za ostvarivanje ovog prava; praksa Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti kao drugostepenog organa u ostvarivanju ovog prava; uzroci netransparentnog rada lokalne samouprave; nadležnosti i oblasti delovanja lokalne samouprave koje su posebno podložne praksi netransparentnog rada; pravni okvir i principi transparentnog finansiranja projekata udruženja građana iz budžeta jedinice lokalne samouprave.

Poslednjeg dana treninga učesnicima je najavljeno raspisivanje internog konkursa za finansiranje kratkoročnih lokalnih akcija javnog zagovaranja unapređenja transparentnosti rada lokalnih institucija, koje je potrebno da osmisle i sprovedu u svojim opštinama/gradovima. Ovo će ujedno biti jedna od završnih aktivnosti na projektu ''Transparentnost-ključna odlika Dobre lokalne samoUprave'', koji finansira Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.


Galerija slika

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org