Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

20.04.2017. - CenTriR u Nacionalnoj radnoj grupi za praćenje reforme javne uprave


CenTriR je danas prisustvovao prvom konsultativnom sastanku i ceremoniji potpisivanja Memoranduma o saradnji Nacionalne radne grupe (NRG) za reformu javne uprave, koji je organizovan u sklopu projekta unapređenja kapaciteta civilnog društva Zapadnog Balkana za praćenje reforme javne uprave – WeBER u Hotelu ''Park'' u Novom Sadu.

Potpisivanjem ovog Memoranduma CenTriR se, zajedno sa još 22 organizacije civilnog društva iz Srbije, svrstao među članice osnivače Nacionalne radne grupe za praćenje reforme javne uprave (RJU) koja, kao nacionalni konsultativni mehanizam, ima za cilj uključivanje civilnog društva u dijalog sa predstavnicima nadležnih organa o osmišljavanju i praćenju RJU na Zapadnom Balkanu.

Pored članica osnivača, Memorandum je potpisan od strane ovlašćenih predstavnika Centra za evropske politike-CEP, kao koordinatora WeBER projekta i NRG u Srbiji, zatim Evropskog pokreta u Srbiji, Beogradske otvorene škole-BOŠ i Građanskih inicijativa kao ko-koordinatora projekta.

Imajući u vidu misiju i delokrug svoga rada CenTriR ima u planu da se u narednom periodu aktivno uključi u aktivnosti i rad ove nacionalne radne grupe i to u oblasti reforme javne uprave na lokalnom nivou.


Galerija slika

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org