Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

05.05.2017. - Pokrenute lokalne kampanje javnog zagovaranja veće transparentnosti rada lokalnih institucija u 4 opštine


Organizacije civilnog društva iz Kragujevca, Požege, Mionice i Prijepolja će tokom maja meseca sprovesti lokalne kampanje sa ciljem javnog zagovaranja unapređenja transparentnosti rada lokalnih institucija u svojim opštinama. Reč je o udruženjima čiji su predstavnici pohađali trening namenjen OCD iz Šumadije i zapadne Srbije sa ciljem osnaživanja njihovih kapaciteta za zagovaranje i praćenje transparentnosti rada lokalnih samouprava, koji je organizovan od strane CenTriR-a i FORCE prošlog meseca. Na ovom treningu organizatori obuke su pomogli OCD u osmišljavanju lokalnih kampanja javnog zagovaranja koje će biti sprovedene kao završna aktivnost na projektu ʺTransparentnost-ključna odlika Dobre lokalne samoUpraveʺ, koji finansira Fondacija za otvoreno društvo, Srbija. FORCA i CenTriR će pružati mentorsku podršku lokalnim organizacijama tokom sprovođenja lokalnih kampanja u njihovim opštinama.

Cilj lokalne kampanje koju će u Kragujevcu sprovesti Šumadijski centar za građanski aktivizam „Res publika“, jeste stavljanje na uvid javnosti informacija o broju zaposlenih, visini zarada i ukupnim sredstvima koja su do sada iz gradskog budžeta izdvojena za finansiranje Centra za poljoprivredu i ruralni razvoj d.o.o., odnosno informacija koje političke stranke i udruženja su koristila poslovni prostor u javnoj svojini Grada Kragujevca tokom 2016. i 2017. godine. Zatim će se kroz organizovanje ulične akcije, distribuciju promotivnog materijala, emitovanje video spota i objavljivanje novinskih članaka skrenuti pažnja javnosti o važnosti građanskog nadzora nad radom lokalne samouprave.

Zadatak javnog zagovaranja, koji je pred sobom postavila Građanska alijansa za socijalnu inkluziju - GASI iz Požege, jeste informisanje građana o budžetskim sredstvima namenjenim za sprovođenje opštinske Odluke o pravima i uslugama u socijalnoj zaštiti, kao i o dosadašnjem načinu realizacije pružanja socijalnih usluga propisanih pomenutom odlukom. Sa tom svrhom, GASI će lokalnim institucijama podneti zahteve za pristup informacijama od javnog značaja i realizovati niz aktivnosti poput učešća u radio emisiji, organizovati debatu, deliti promotivne materijale, izraditi i emitovati video prilog.

Centar za održiv lokalni i regionalni razvoj iz Mionice će raditi na povećanju transparentnosti rada Opštinske uprave Mionica i JP Vodovod Mionica kroz akciju javnog zagovaranja čiji je cilj učiniti javno dostupnim podatke o iznosu i načinu trošenja sredstava ovih institucija na njihovim zvaničnim veb sajtovima. Akcija će obuhvatati podnošenje zahteva za pristup informacijama od javnog značaja, anketiranje građana, izradu izveštaja, kao i predstavljanje nalaza ankete i dobijenih informacija na javnoj prezentaciji.

Tema lokalne akcije javnog zagovaranja koju će udruženje Mladi i talentovani sprovesti u Prijepolju treba da doprinese transparentnijoj raspodeli sredstava iz lokalnog budžeta za finansiranje projekata i programa udruženja. Kampanja će obuhvatati informisanje građana, sastanke sa predstavnicima opštinske uprave i svim registrovanim udruženjima građana, kao i kampanju na lokalnoj TV.

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org