Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

19.05.2017. - Kako uključiti javnost u definisanje, sprovođenje i praćenje javnog interesa u informisanju lokalnih medija


Predstavnici CenTriR-a su od 17-19. maja u Beogradu pohađali trening ’’Učešće javnosti u procesu definisanja, sprovođenja i praćenja javnog interesa u sferi lokalnog javnog informisanja’’, koji su BIRN, NUNS i Fondacija Slavko Ćuruvija organizovali za 20 organizacija civilnog društva. Cilj navedenog treninga je bio da se organizacije civilnog društva osnaže za uključivanje u proces definisanja, sprovođenja i praćenja javnog interesa o kojima lokalni mediji, koji dobijaju sredstva na konkursima za sufinanisiraje medijskih projekata iz budžeta jedinice lokalne samouprave, treba da izveštavaju.

Zahvaljujući uspešno završenom treningu CenTriR je stekao pravo na učešće u zatvorenom konkursu, raspisanom kroz program „Kaži/traži šta te zanima“, a koji je namenjen finansiranju akcija uključivanja građana u uspostavljanje i očuvanje javnog interesa u informisanju u lokalnoj zajednici.


Galerija slika

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org