Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

26.05.2017. - CenTriR potpisao ugovor za realizaciju novog projekta u oblasti monitoringa javne uprave na lokalnom nivou


CenTriR je juče u Beogradu potpisao ugovor za realizaciju projekta kojim je konkurisao u okviru poziva ’’Mali grantovi za praćenje javne uprave na lokalnom nivou’’. Projekat pod nazivom ’’Upravljanje ljudskim resursima-ključ efikasne, profesionalne i depolitizovane lokalne samouprave’’ je jedan od 7 projekata iz Srbije i 33 iz regiona Zapadni Balkan, koji je podržan kroz program podrške organizacijama civilnog društva koje se bave monitoringom javne uprave na lokalnom nivou u okviru regionalnog WeBER projekta.

Projekat počinje 1. juna i trajaće 7 meseci, a projektne aktivnosti biće realizovane u opštinama Gornji Milanovac, Užice i Požega. Opšti cilj projekta je monitoring i zagovaranje uvođenja savremene funkcije upravljanja ljudskim resursima u pomenutim opštinskim upravama u okviru procesa reforme javne uprave na lokalnom nivou.

Više detalja o aktivnostima projekta možete naći na stranici: archive.centrir.org

WeBER projekat (Western Balkans Enabling Project for Civil Society Monitoring of Public Administration Reform) je trogodišnji regionalni projekat koji sprovodi Centar za evropske politike iz Beograda u partnerstvu sa 6 organizacija sa Zapadnog Balkana i EU. Projekat finansira EU i ko-finansira Kraljevina Holandija.


Galerija slika

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org