Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

05.06.2017. - U FOKUSU: Rezultati regionalnog projekta o unapređenju transparentnosti rada lokalnih organa


Sumirajući rezultate upravo završenog projekta ’’Transparentnost-ključna odlika Dobre lokalne samoUprave’’, partnerske organizacije CenTriR i FORCA predstavljaju ključne ishode 10-mesečnog rada na planu unapređenja proaktivne transparentnosti lokalnih organa/institucija koje su bile obuhvaćene projektom.

Projekat, čije aktivnosti su se sprovodile u opštinama Bajina Bašta, Gornji Milanovac, Čajetina, Prijepolje, Priboj i Lučani, imao је dve komponente. Prva komponenta projekta je obuhvatala aktivnosti koje su imale za cilj jačanje kapaciteta 30 lokalnih organa vlasti u 6 pomenutih opština za sprovođenje mera za unapređenje transparentnosti  njihovog rada,  posebno u oblasti pristupa informacijama od javnog značaja i transparentnog finansiranja projekata udruženja građana iz lokalnog budžeta. Druga komponenta je doprinela osnaživanju aktivističkih potencijala lokalnih organizacija civilnog društva iz targetiranih opština za ostvarivanje prava na slobodan pristup informacijama od javnog značaja i građanski nadzor nad radom lokalne samouprave. Najznačajniji rezultati postignuti realizacijom projekta su:

CenTriR je ponosan što je realizacijom ovog projekta uspeo u svojoj nameri da u opštinama Bajina Bašta, Gornji Milanovac, Čajetina, Prijepolje, Priboj i Lučani unapredi nivo proaktivne transparentnosti opštinskih uprava i lokalnih institucija/ustanova koje su bile obuhvaćene projektom. Takođe, senzibilisali smo i osnažili lokalne OCD da nadalje sprovode slične aktivnosti u vezi sa javnim zagovaranjem i monitoringom transparetnosti rada lokalnih institucija u svojim opštinama. 

Projekat ’’Transparentnost-ključna odlika Dobre lokalne samoUprave’’ finansirala je Fondacija za otvreno društvo, Srbija.

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org