Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

08.10.2010. - Počela realizacija projekta koji finansira Evropska unija preko Exchange 3 programa - Održan prvi sastanak projektnog tima


U Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj opštine Beočin održan je prvi sastanak projektnog tima koji će raditi na implementaciji projekta „Unapređenje zaštite životne sredine kroz efikasnije upravljanje čvrstim otpadom“, koji finansira Evropska unija.

Opština Beočin se našla među 29 opština i gradova u Srbiji koji su na konkursu Delegacije Evropske unije u Srbiji, u okviru programa Exchange 3, dobili finansijsku podršku za realizaciju projekta čiji je osnovni cilj uvođenje nove metode upravljanja otpadom na teritoriji opštine Beočin. Projekat je vredan 145.645 evra i podrazumeva uvođenje obavezne separacije određenih vrsta otpada za sva fizička i pravna lica na teritoriji opštine Beočin i otvaranje reciklažnog centra koji će omogućiti prodaju na ovaj način sakupljenih sekundarnih sirovina. Ovakav način tretiranja otpada je decenijama unazad prisutan u svim razvijenim zemljama Evropske unije i istovremeno donosi ogromnu korist i građanima i opštinskoj upravi, jer doprinosi očuvanju i zaštiti životne sredine smanjenjem otpada koji se odlaže na lokalnu deponiju, ali i povećava prihode opštinske uprave od prodaje recikliranog otpada.

Tokom 15 meseci realizacije projekta predviđeno je odvijanje većeg broja aktivnosti, od analize postojećeg stanja upravljanja otpadom, preko intezivne edukacije zaposlenih u JKP „Beočin“ i Opštinskoj upravi, nabavke kontejnera, balir prese i otvaranje reciklažnog dvorišta, do sprovođenja intezivne lokalne kampanje čije je zadatak da se što veći broj građana informiše i uključi u separaciju otpada. Današnji sastanak projektnog tima imao je za cilj da se svi članovi projektnog tima upoznaju sa svojim zaduženjima i obavezama na projektu i da se uspostave načini uspešne komunikacije unutar projektnog tima, kako bi realizacija projekta tekla prema planu i bila uspešna.

Opštini Beočin će u implementaciji ovog projekta kao partneri aktivno pomagati grad Valjevo i NVO CenTriR, tako da će na narednom sastanku projektnog tima biti upriličeno potpisivanje Memoranduma o saradnji opštine Beočin sa ovim partnerskim organizacijama.

 Projekat finansira Delegacija Evropske unije u Srbiji


www.europa.eu
www.europa.rs

 


Galerija slika

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org