Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

12.11.2010. - Projekat koji finansira Evropska unija kroz program Exchange 3 počinje da se realizuje - Korak ka partnerstvu lokalne samouprave sa osnovnim školama


U Opštinskoj upravi Beočin održan je prvi radni sastanak sa direktorima, nastavnicima i učiteljima dve matične i sedam područnih osnovnih škola, na kome su prisutni upoznati sa projekom „Unapređenje zaštite životne sredine kroz efikasnije upravljanjem čvrstim otpadom“, čiji je nosilac opština Beočin, a realizacija projekta je omogućena zahvaljujući finansijskoj donaciji Evropske unije u okviru programa Exchange 3.

Projektnim aktivnostima je posebna pažnja posvećena deci školskog uzrasta, jer upravo oni predstavljaju vrlo važnu ciljnu grupu u prihvatanju navika vezanih za razdvajanje otpada i očuvanje životne sredine. Iskustva nam govore da je blagovremeno usvajanje ovih navika i razvoj ekološke svesti kod dece školskog uzrasta jedan od najpouzdanijih načina da obezbedimo da lokalna životna sredina u kojoj svi zajedno obitavamo bude očuvana za generacije koje tek dolaze. To je upravo i jedna od osnovnih karakteristika održivog lokalnog razvoja kome je u svom nastojanju i delovanju posvećena opštinska uprava Beočin. Imajući ovo na umu, projektom je predviđeno da čitav niz akivnosti bude realizovan u samim školama na teritoriji opštine Beočin: održavanje 18 eko-info časova, postavljanje kontejnera za separaciju otpada u dvorištima škola, podela svim učenicima rasporeda časova, nalepnica za udžbenike i platnenih cegera sa ekološkim porukama, raspisivanje likovnog konkursa za dečije radove i organizovanje izložbe najboljih dečijih radova, i sve to uz aktivno učešće učitelja i nastavnika.

Na današnjem sastanku su članovi projektnog tima razgovarali sa oko 20-ak prosvetnih radnika o načinu i modalitetima realizacije ovih aktivnosti u školama, aktivnom uključivanju nastavničkog kadra u njihovo osmišljavanje i realizaciju, i o potpisivanju protokola o saradnji sa Opštinskom upravom na ovom projektu. Učesnici sastanka su izneli niz vrlo korisnih sugestija i predloga, koji će biti uzeti u obzir prilikom realizacije samih aktivnosti u školama, kao što je potreba nabavke kontejnera za separaciju otpada prilagođenih dečijem uzrastu, koncipiranje kreativnih eko-info časova različitih formi i sadržaja prilagođenih deci uzrasta od 1-4 razreda i od 5-8 razreda, ali i potrebi inteziviranja saradnje samih škola i lokalne samouprave na realizaciji nekih novih projekata.

Današnji sastanak je jedan od početnih koraka na planu ostvarivanja dugoročnog partnerstva između obrazovnih institucija i Opštinske uprave Beočin u realizaciji projekata i inicijativa značajnih za unapređenje života svih građana na teritoriji opštine. Sudeći po entuzijazmu i zainteresovanosti svih strana u ovom procesu, ima mesta za pretpostavku da će ovakvi sastanci biti češći i otvoreniji, i da će se kao njihovi ishodi pokrenuti neke nove akcije i projekti na dobrobit svih.

 


Galerija slika

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org