Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

21.11.2011. - Nastavak edukacije beočinskih domaćinstava za pružanje usluga u seoskom turizmu


U periodu od 16. – 18. novembra 2011. u Beočinu su po prvi put u ekspertskoj misiji boravili stručnjaci iz partnerskih organizacija – opštine Čajetina, Turističke organizacije opštine Gornji Milanovac i NVO CenTriR iz Beograda, koji učestvuju u realizaciji projekta "Beočin – nova vizija turističke destinacije! Stvaranje preduslova za razvoj ruralnog turizma u opštini Beočin”. Projekat se realizuje zahvaljujući finansijskoj podršci EU, kroz Exchange 3 program.

Cilj ove ekspertske misije je bio da se zaposlenima u opštinskoj Kancelariji za LER i članovima domaćinstava, koja žele da se bave pružanjem usluga u sektoru seoskog turizma, omogući bolji uvid u formalno-pravne uslove i stručne kapacitete koje moraju da ispune da bi se uspešno bavili ovim poslom. Tokom tri dana interaktivne obuke, učesnici su imali prilike da se upoznaju sa osnovnim preduslovima za bavljenje seoskim turizmom - zakonodavnim okvirom koji reguliše bavljenje turizmom i minimumom kapaciteta kojim moraju da raspolažu za otpočinjanje posla u ovoj sferi. Jedan od značajnih segmenata obuke koji je obrađen je bio prijem gostiju i uslovi koje bi trebalo ispoštovati na samom početku boravka gosta u domaćinstvu - način dočeka gosta, osnovni sadržaji svake prostorije, neophodni dokumenti – kućni red, cenovnik, inventarska lista i davanje mogućnosti gostu da iskaže svoje sugestije u cilju unapređenja postojećih usluga putem knjige utisaka. Nakon prijema gostiju, neophodno je i obezbediti prijatan boravak u domaćinstvu, te su obrađene teme animacije i turističkog vođenja u seoskom turizmu, kao i načini rešavanja mogućih konfliktnih situacija sa gostima. Na kraju su predstavljeni načini na koje domaćinstva mogu da se udružuju radi zajedničkog zastupanja interesa pred drugim institucijama, pa je situacija iz partnerskih opština upoređena sa trenutnom situacijom u Beočinu.

Ekspertska misija koja je realizovana je prva od tri planirane tokom trajanja projekta. Pored toga, predstavnici domaćinstava su do sada učestvovali u dve studijske posete partnerskim opštinama, dok je dvoje zaposlenih u Kancelariji za LER opštine Beočin prošlo petodnevnu radnu praksu u partnerskim organizacijama. Nastavak edukativnih aktivnosti na projektu planiran je za decembar.Galerija slika

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org