Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

18.11.2011. - Održane konsultacije oko izrade strateškog plana razvoja turizma opštine Beočin


U četvrtak 17.11.2011. u Kongresnom centru CePTOR na Andrevlju, sa početkom u 18 časova, održan je prvi javni radni sastanak sa ekspertima angažovanim za izradu Program razvoja turizma opštine Beočin 2011 – 2016. Radnom sastanku su pored predstavnika lokalne samouprave, partnera na projektu iz opštine Čajetina, Turističke organizacije opštine Gornji Milanovac i NVO CenTriR, prisustvovali pružaoci usluga smeštaja, kao i drugi akteri iz oblasti turizma zainteresovani za ovu temu. Sastanak sa zainteresovanim stranama je redovna aktivnost u okviru projekta „Beočin nova vizija turističke destinacije! Stvaranje preduslova za razvoj ruralnog turizma!“ koji finansira Evropska unija, kroz Exchange 3 program (drugi poziv za podnošenje predloga projekata), u cilju izrade Programa razvoja turizma opštine Beočin 2011- 2016.

Dr Uglješa Stankov, docent na Prirodno – matematičkom fakultetu u Novom Sadu, Departman za geografiju, turizam i hotelijerstvo, i prof. dr Saša Kicošev sa istog departmana su prezentovali nacrt Programa razvoja turizma Beočina. Ovaj važan strateški dokument opštine Beočin trebalo bi da bude usaglašen sa Strategijom razvoja turizma Srbije, „Master planom održivog razvoja Fruške gore od 2012 - 2022. godine" i Strategijom razvoja opštine Beočin. Kako su eksperti izneli, ovaj program razvoja će definisati grane turizma specifične za našu opštinu, akcioni plan za dve naredne godine, kao i mere za dostizanje planiranih ciljeva. Prisutni na radnom sastanku su uzeli aktivno učešće i izneli niz predloga i dopuna predloga na predstavljeni nacrt Program razvoja turizma, koje će angažovani eksperti uneti u dokument. Naredna javna rasprava najavljena je za početak decembra, kada će Program razvoja turizma opštine Beočin 2011 – 2016. dobiti konkretnu formu.

NVO CenTriR je partner opštini Beočin, zadužen za kompletnu implementaciju projekta.Galerija slika

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org