Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

15.12.2011. - Fond za otvoreno društvo podržao napore CenTriR-a na planu jačanja kapaciteta malih opština za brži lokalni ekonomski razvoj


Danas je otpočela jednogodišnja implementacija projekta „Naša zajednička misija- male Kancelarije za LER na putu velikih uspeha“, čiji je nosilac Centar za ravnomerni regionalni razvoj-CenTriR, a koji je finansijski podržao Fond za otvoreno društvo, Srbija. Opšti cilj projekta jeste podsticanje intezivnijeg i održivog ekonomskog razvoja 9 malih i nedovoljno razvijenih lokalnih samouprava iz 7 targetiranih okruga u Srbiji (Sremski, Južno-Bački, Srednje-Banatski, Južno-Banatski, Kolubarski, Šumadijski, Braničevski), kroz jačanje ljudskih i organizacionih kapaciteta opštinskih kancelarija za LER za strateško planiranje i upravljanje procesom lokalnog ekonomskog razvoja.

CenTriR će na realizaciji projekta raditi zajedno sa 3 partnera- gradovima Kragujevac, Zrenjanin i opštinom Pećinci, sa kojima je tokom juna meseca potpisao Memorandume o saradnji na ovom projektu. S obzirom da je reč o gradovima/opštinama čija su Odeljenja/Kancelarije za LER u poslednjih nekoliko godina postigle vrlo zapažene rezultate u domenu lokalnog ekonomskog razvoja, lokalni stručnjaci iz ovih gradova će biti uključeni u proces intezivne edukacije službenika iz 9 malih Kancelarija za LER u Srbiji. Projekat podrazumeva organizovanje uvodnog seminara, 3 studijske posete partnerima i 6 jednodnevnih treninga. Pored edukativne komponente, projektom će biti rešen problem nepostojanja jedinstvenog registra svih postojećih Odeljenja/Kancelarija za LER u Srbiji, što veoma otežava komunikaciju i uspostavljanje saradnje sa njima na planu pokretanja novih inicijativa, projekata i istraživanja iz domena LER-a. Upravo iz tog razloga, CenTriR će napraviti online registar svih Kancelarija za LER u Srbiji koji će biti dostupan na njegovom sajtu i odštampati katalog svih Kancelarija za LER u Srbiji koji će biti distribuiran zainteresovanih akterima iz domena LER-a.

Realizaciju projekta je omogućio Fond za otvoreno društvo, Srbija.

 

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org