Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

17.01.2012. - Održan prvi radni sastanak sa projektnim partnerima


U opštinskoj upravi Pećinci je održan prvi radni sastanak svih partnera na projektu „Naša zajednička misija- male Kancelarije za LER na putu velikih uspeha“, čiju je realizaciju finansijski pomogao Fond za otvoreno društvo, Srbija. Ispred mentroskih Kancelarija za LER iz grada Kragujevca, Zrenjanina i Pećinaca sastanku su prisustvovali Biljana Tomoć, Zdravko Stojanov i Radivoj Milošević, kao i Vanesa Belkić, menadžer projekta ispred NVO CenTriR.

NVO CenTriR je u junu prošle godine potpisao Memorandume o saradnji na projektu sa sva tri projektna partnera, a jednogodišnja realizacija projekta je otpočela 15. decembra 2011. Partneri su na sastanku usaglasili detaljan akcioni plan realizacije projekta, upoznali se sa svojim obavezama tokom njegovog daljeg sprovođenja, dogovorili okvirne termine za održavanje uvodne konferencije za medije i uvodnog seminara za ciljnu grupu.

Cilj projekta jeste osnaživanje kapaciteta zaposlenih u 9 Kancelarija za LER, iz malih i nedovoljno razvijenih opština u Srbiji, za obavljanje poslova iz domena lokalnog ekonomskog razvoja. U procesu edukacije ciljne grupe najveći doprinos će dati stručnjaci iz partnerskih gradova i opštine, jer će svoja praktična iskustva, načine rada i ostvarene rezultate preneti polaznicima kroz različite modalitete saradnje: uvodni seminar, studijske posete, jednodnevne treninge. Pored ovoga, CenTriR će kao nosilac projekta kreirati jedinstvani online registar svih Kancelarija za LER u Srbiji, koji će biti dostupan za pretraživanje na njegovom zvaničnom veb sajtu. O svim ovim detaljima šira javnost će biti obaveštena na uvodnoj konferenciji na projketu koja će biti održana 9. februara 2012. u Kragujevcu.

 

Galerija slika

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org