Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

23.01.2012. - Nastavak edukacije zaposlenih u Kancelariji za LER opštine Beočin u oblasti seoskog turizma


Tokom treće sedmice januara održana je treća po redu petodnevna praksa službenika iz opštinske uprave Beočin u TO opštine Gornji Milanovac. Praksa je realizovana kao deo edukativnih aktivnosti na projektu „Beočin- nova vizija turističke destinacije! Stvaranje preduslova za razvoj ruralnog turizma u opštini Beočin“ koji se već 10 meseci realizuje kroz program Exchange 3, a finansira ga Evropska unija.

Jedna od obaveza projektnih partnera, TO opštine G. Milanovac i Opštine Čajetina, je saradnja u domenu prenosa dobre prakse i obuke službenika iz beočinske Kancelarije za LER za planiranjem i upravljenjem u sektoru turizma, jer se obe partnerske opštine ubrajaju u najuspešnije primere u Srbiji po pitanju razvijenosti ruralnog turizma. Ovaj segment edukacije prevashodno ima za cilj podizanje opštinskih kadrovskih kapaciteta, koji će raditi u TO Beočin nakon njenog osnivanja koje je u toku. Program radne prakse je obuhvatao: upoznavanje sa načinom funkcionisanja TO opštine G.Milanovac – statutom, strukturom i sistematizacijom radnih mesta; predstavljanje zakonske regulative u oblasti turizma; upoznavanje sa najznačajnijim pružaocima usluga u oblasti seoskog turizma i najznačajnijim turističkim lokalitetima u opštini G.Milanovac; predstavljanje promotivnih aktivnosti koje partnerska opština sprovodi u cilju razvoja ruralnog turizma; razvijanje odnosa sa medijima i upoznavanje sa promotivnim materijalom koji je namenjen turistima.

Tokom februara biće organizovana četvrta radna praksa, ovaj put u TO Zlatibor, čime će ovaj segment planirane obuke na projektu biti zaokružen. Od marta su planirane dve nove studijske posete seoskim domaćinstvima partnerskih opština, gde će 15 izabranih domaćina iz Beočina moći da se neposredno uveri u kvalitet usluga koji oni pružaju i osnovnim preduslovima za započinjanje posla u domenu pružanja usluga u ruralnom turizmu.Galerija slika

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org