Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

29.02.2012. - Usvojen Program razvoja turizma Opštine Beočin


Na Skupštini opštine Beočin koja je održana 28. februara 2012. godine usvojen je Program razvoja turizma za period od 2012. do 2017. godine. Ovo je prvi strateški dokument iz oblasti turizma koji je usvojila Opština Beočin, koji je razvijen u okviru projekta „Beočin- nova vizija turističke destinacije! Stvaranje preduslova za razvoj ruralnog turizma u opštini Beočin“, a realizuje se kroz program Exchange 3 zahvaljujući donaciji Evropske unije.

Angažovani stručnjaci sa Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, dr Uglješa Stankov i prof. dr Saša Kicošev, su pripremili nacrt ovog dokumenta koji su potom na dve javne rasprave organizovane u opštini Beočin predstavili svim zainteresovanim subjektima iz oblasti turizma. Nakon svake javne rasprave dokument je unapređivan zahvaljujući korisnim predlozima i sugestijama koji su se mogli čuti tokom održanih javnih rasprava. Program razvoja turizma Opštine Beočin predviđa 9 mogućih strateških pravaca razvoja turizma u ovoj opštini: ruralni turizam, vinski turizam, nautički turizam, turizam posebnih interesa, eko i geo-turizam, izletnički i sportsko-rekreativni turizam, kulturno-istorijski i manastirski turizam, manifestacioni turizam, komplementarni vidovi turizma. Ovo dovoljno govori u prilog tome, da opština Beočin pored izuzetno povoljnog geografskog položaja koji determinušu Nacionalni park Fruška gora i Dunav, poseduje čitav niz drugih resursa značajnih za razvoj različitih oblika turizma: manastire,
vinske podrume, nasleđe geo-kulture, razvijena sela, kulturno-istorijske spomenike itd. Program obuhvata i akcioni plan za 2012. i 2013. godinu, kojim su predviđeni projekti iz domena turizma, čija realizacija se očekuje u naredne dve godine, ukoliko budu obezbeđena sredstva sa republičkog i pokrajinskog nivoa, ali i iz donatorskih fondova.

NVO CenTriR je partner opštini Beočin na ovom projektu zadužen za celokupnu koordinaciju aktivnosti i izveštavanje.

Program razvoja turizma opštine Beočin za period 2012-2017. godine možete preuzeti ovde.


Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org