Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

05.03.2012. - Javnosti predstavljena zajednička saradnja na planu podsticanja LER-a u malim opštinama


Danas je u svečanoj sali gradske uprave u Kragujevcu novinarima predstavljena zajednička saradnja gradova Kragujevac, Zrenjanin, opštine Pećinci i Centra za ravnomerni regionalni razvoj- CenTriR na realizaciji projekta „Naša zajednička misija-male Kancelarije za LER na putu velikih uspeha“. Projekat se realizuje zahvaljujući finansijskoj pomoći Fonda za otvoreno društvo, Srbija.

Lokalna samouprava u Srbiji je tek donošanjem novog Zakona o lokalnoj samoupravi 2007. godine dobila u nadležnost i poslove lokalnog ekonomskog razvoja i na taj način postala pretposlednja zemlja iz regoina Zapadnog Balkana koja je ovu važnu nadležnost sa centralnog nivoa prepustila lokalnoj samoupravi. Ova ne previše pohvalna činjenica nije obeshrabrila preduzimljive lokalne samouprave da, čak i pre donošenja ovog zakona, krenu sa realizacijom prvih inicijativa i projekata iz domena LER-a koje su trebale da ekonomski ožive njihove zajednice. Među njima se između ostalog nalaze Kragujevac, Zrenjanin i Pećinci koji su u poslednjih nekoliko godina postigli izuzetno značajne rezultate na planu lokalnog ekonomskog razvoja i zbog toga su pozvani da kao projektni partneri svoja iskustva na planu LER-a prenesu nerazvijenim opštinama. S druge strane, veliki broj malih opština u Srbiji još uvek nije prepoznao značaj instrumenata lokalnog ekonomskog razvoja za kreiranje svoje održive ekonomske budućnosti i upravo 9 takvih opština će biti uključeno u realizaciju ovog projekta, sa ciljem jačanja kapaciteta njihovih kancelarija za LER.

Projektom je predviđena intezivna obuka službenika iz 9 malih i nedovoljno iskusnih Kancelarija za LER, koje će u čitavom procesu imati podršku mentorskih Kancelarija za LER iz partnerskih gradova. Pored ovoga, planirano je kreiranje online registra i kataloga svih Kancelarija za LER u Srbiji, kako bi se značajno olakšali dalji napori i inicijative civilnog sektora na planu LER-a u Srbiji, jer u ovom momentu nema preciznih podataka koliko je ovih kancelarija, ko u njima radi i kakvi su im dosadašnji rezultati. Ovo će takođe predstavljati osnovu za povezivanje i umrežavanje Kancelarija za LER u Srbiji na planu ostvarivanja saradnje na budućim projektima.

Prisutnima na konferenciji su se obratili: Zoran Kuzmanović, Načelnik Gradske uprave Kragujevac za privredu, sport i sportsku infrastrukturu, Vanesa Belkić, Izvršni direktor Centra za ravnomerni regionalni razvoj- CenTriR, Radivoj Milošević, Direktor Agencije za razvoj opštine Pećinci, Jelena Rikalo, Samostalni stručni saradnik za poslove menadžmenta u domaćem i međunarodnom poslovanju, Gradska uprava Zrenjanin.

 

Galerija slika

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org