Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

15.03.2012. - Publikovan srpsko-engleski ilustrovani turistički rečnik


Tokom poslednja tri meseca realizacije projekta opštinski Exchange 3 projektni tim je zajedno sa angažovanim eksternim saradnicima pripremio srpsko-engleski ilustrovani turistički rečnik, koji će biti štampan zajedno sa ostalim promotivnim materijalama na projektu. Izrada ovog rečnika je jedna od aktivnosti na projektu “Beočin-nova vizija turističke destinacije! Stvaranje preduslova za razvoj ruralnog turizma u opštini Beočin”, koji opština Beočin sa svojim partnerima- opštinom Čajetina, G.Milanovac i Centrom za ravnomerni regionalni razvoj-CenTriR sprovodi kroz Exchange 3 program, a njega finansira Evropska unija.

Ideja vodilja za kreiranje ovakvog rečnika je bila da se pomogne i olakša učenje engleskog jezika domaćinstvima koja se već bave pružanjem usluga u domenu ruralnog turizma u opštini Beočin ili koja su tokom sprovođenja projekta pokazala volju da uđu u ovaj posao u narednom periodu. Naime, pošto partnerske opštine na projektu već uveliko primaju inostrane goste u svoje smeštajne kapacitete, potrebno je da se i Beočinci na vreme pripreme za prijem stranih gostiju, a ovaj rečnik će im na planu komunikacije sa gostima veoma pomoći.

Elektronsku verziju rečnika možete preuzeti ovde.


Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org