Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

21.06.2012. - Održana završna konferencija povodom uspešnog okončanja projekta


U velikoj sali OU Beočin je održana završna konferencija za medije na kojoj su predstavljeni ostvareni rezultati tokom 15-mesečne realizacije projekta „Beočin – nova vizija turističke destinacije! Stvaranje preduslova za razvoj ruralnog turizma u opštini Beočin“. Projekat je realizovala Opština Beočin sa tri partnera - Centrom za ravnomerni regionalni razvoj – CenTriR iz Beograda, Opštinom Čajetina i Turističkom organizacijom opštine Gornji Milanovac, kroz Exchange 3 program, a zahvaljujući donaciji Evropske unije. Prisutnima na konferenciji su se obratili predsednik opštine mr Bogdan Cvejić, direktorka TOO Gornji Milanovac Mira Mirković, pomoćnica predsednika opštine Čajetina Bojana Božanić i direktorka NVO CenTriR Vanesa Belkić.

Projektni tim je realizacijom projekta načinio niz značajnih koraka kako bi unapredio pozicioniranost beočinskog kraja na mapi turističkih destinacija Vojvodine i Srbije, ali i znanja i veštine službenika u opštinskoj Kancelariji za lokalni ekonomski razvoj na polju podsticanja razvoja turizma, i, konačno, kako bi osposobio zainteresovana beočinska domaćinstva za bavljenje seoskim turizmom.

Projekat je obezbedio sprovođenje sveobuhvatne analize turističkih potencijala opštine Beočin, kao i izradu registra turističkih atrakcija beočinskog kraja. Projektni tim je u saradnji sa opštinskim vlastima izabrao dva lokaliteta na teritoriji opštine koja su privedena turističkoj nameni, sređena, osvetljena i opremljena mobilijarom. Takođe, postavljena su i 4 info punkta na svim značajnim prilaznim putevima opštini Beočin. Info punktovi imaju originalan dizajn u obliku karakteristične figure Sremca, pored koga stoji info-mapa sa turističkim potencijalima opštine Beočin, dok u ruci drži kutiju iz koje turisti i posetioci ovog kraja mogu izvući promotivni materijal i turističke brošure. U svakoj od 10 mesnih zajednica na teritoriji opštine postavljene su informativne table sa mapama na kojima su ucrtane turističke atrakcije konkretne mesne zajednice.

Važnu komponentu projekta predstavljale su edukativne aktivnosti koje su obuhvatale 4 radne prakse za službenike iz beočinske Kancelarije za LER u partnerskim organizacijama - Turističkoj organizaciji opštine Gornji Milanovac i Turističkoj organizaciji Zlatibor. Na ovaj način beočinski lokalni službenici su unapredili svoja znanja i veštine za podsticanje i promociju razvoja turizma po ugledu na eksperte u ovoj oblasti iz Čajetine i G. Milanovca. Ove dve opštine su, pored toga, bile i domaćini predstavnicima 15 seoskih domaćinstava iz Beočina koji su tokom 4 trodnevne studijske posete uspeli da se upoznaju i obiđu sve značajnije turističke atrakcije i pružaoce usluga na teritoriji ove dve opštine, naročito one koji se bave seoskim turizmom. Na kraju, eksperti iz partnerskih organizacija su, tokom 3 ekspertske misije koje su organizovane u Beočinu, svoja znanja i dugo sticana iskustva podelili sa svojim kolegama i domaćinstvima zainteresovanim za bavljenje ruralnim turizmom.

Zahvaljujući realizaciji ovog projekta Opština Beočin je dobila i važan strateški dokument - Program razvoja turizma opštine Beočin za period od 2012-2017 godine, kojim su utvrđeni prioritetni pravci razvoja turizma u narednih pet godina, među kojima se nalazi i razvoj ruralnog turizma. Usvajanje ovog dokumenta je pratilo i osnivanje Turističke organizacije opštine Beočin, za koju se očekuje da će postati operativna ove jeseni u pružanju promocije i operativne pomoći pružaocima usluga iz beočinskog kraja i turistima.

Značajni rezultati ovog projekta su i promotivni materijali (katalozi sa turističkom ponudom, flajeri, turističke mape, bilbordi, olovke, fascikle itd.), promotivni film i spot o turističkoj ponudi beočinskog kraja, kao i ilustrovani Englesko-Srpski rečnik prvenstveno prilagođen potrebama turističkih ugostitelja. Celokupnu realizaciju projekta je pratila intenzivna promotivna kampanja turističke ponude opštine u cilju što boljeg pozicioniranja Beočina na turističkoj mapi Srbije.Galerija slika

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org