Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

03.07.2012. - Održan jednodnevni trening za službenike iz tri opštine u Kragujevcu


U prvoj sedmici jula nastavljena je edukacija polaznika obuke na projektu „Naša zajednička misija-male kancelarije za LER na putu velikog uspeha“, organizovanjem jednodnevnog treninga za službenike iz opštinskih kancelarija za LER iz Kovina, Bele Crkve i Toplole, kojima je Gradska uprava Kragujevac mentor na ovom projektu.

Učesnici su upoznati sa aktivnostima koje na planu privlačenja investicija sprovodi Gradska uprava za investicije i razvoj, od proizvodnje i infrastrukturnog opremanja atraktivnih lokacija za investitore, preko pregovaranja sa potencijalnim investitorima, pa do pomoći oko dobijanja dozvola i druge dokumentacije. Program treninga je predvideo i upoznavanje polaznika sa ulogom i aktivnostima opšteg udruženja preduzetnika „Sloga“ na planu saradnje i jačanja kapaciteta MSP sektora u Kragujevcu, kao i prezentaciju rada Gradske turističke organizacije koja poslednjih godina svojim aktivnostima intezivno doprinosi povećanju prihoda grada od turizma. Obuka je završena posetom Regionalnoj agenciji za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, gde su učesnici upoznati sa značajem, modalitetima i rezultatima saradnje lokalnih samouprava Šumadije i Pomoravlja sa ovom agencijom, a sa ciljem da i njihove male opštine intenziviraju saradnju sa svojim razvojnim agencijama na planu ekonomskog razvoja lokalne zajednice.

Realizaciju projekta je omogućila Fondacija za otvoreno društvo, Srbija, a Centar za ravnomerni regionalni razvoj - CenTriR na ovom projektu sarađuje sa tri partnera-Kragujevcem, Zrenjaninom i Pećincima, čije kancelarije za LER imaju mentorsku ulogu na samom projektu.

 

Galerija slika

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org