Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

26.09.2012. - Obuka za službenke zaposlene u opštinskim kancelarijama za LER


Odeljenje za lokalni ekonomski i ruralni razvoj i investicije grada Zrenjanina je po drugi put bilo domaćin i organizator jednodnevne obuke za službenke zaposlene u opštinskim kancelarijama za LER iz Bečeja, Novog Bečeja i Nove Crnje. Obuka se već sedam meseci realizuje u sklopu aktivnosti na projektu „Naša zajednička misija-male kancelarije za LER na putu velikih uspeha“, čiju je realizaciju finansijski pomogla Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.

Tokom prve faze relizacije projekta sprovedeno je istraživanje stvarnih potreba za obukom 9 malih kancelarija za LER koje učestvuju na projektu, tako da je program treninga obuhvatao dve teme na čiji značaj su ukazali sami polaznici obuke- izradu elaborata o opravdanosti davanja u zakup i na prodaju zemljišta po ceni nižoj od tržišne i organizaciju sastanka i pregovaranje sa potencijalnim investitorima. Pored prezentacija koje su na ove teme održali mentori iz Zrenjanina, polaznici su aktivno sudelovali u dve radionice u kojima su mogli da pokažu u kojoj meri su razumeli prezentovanu materiju, ali i da pokažu svoju kreativnost i sposobnost snalaženja u zadatim situacijama.

Nastavak edukacije za druge dve grupe opština (Topola, Bela Crkva, Kovin, Šid, Bač, Irig), čiju edukaciju vode projektni partneri iz opštine Pećinci i grada Kragujevca, je planiran za početak oktobra. Do okončanja projekta, čiji je nosilac Centar za ravnomerni regionalni razvoj-CenTriR, biće održano još ukupno 4 treninga u partnerskim gradovima/opštinama.

 

Galerija slika

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org