Arhiva vesti

   2017

   2016

   2015

   2014

   2013

   2012

   2011

   2010

08.10.2012. - Održan treći trening u Kragujevcu za službenike iz malih kancelarija za LER


Centar za ravnomerni regionalni razvoj- CenTriR i Grad Kragujevac, organizovali su završnu radionicu u okviru projekta pod nazivom “Naša zajednička misija - male kancelarije za LER na putu velikog uspeha“, za službenike kancelarija za lokalni ekonomski razvoj iz Kovina, Bele Crkve i Topole, kojima je Grad Kragujevac mentor na ovom projektu. Edukacija službenika je započeta još u martu u sklopu aktivnosti na projektu koji finansira Fondacija za otvoreno društvo, Srbija.

Na samom početku goste su pozdravili članovi Gradskog veća Grada Kragujevca za privredu i privatno preduzetništvo i lokalnu samoupravu, regionalni razvoj i saradnju sa Vladom Republike Srbije, Dalibor Jekić i Mladen Filipović, koji su istakli značaj lokalnih samouprava u privlačenju stranih investitora.

U radnom delu učesnici radionice upoznati su sa postupkom izrade Elaborata na osnovu Uredbe Vlade RS o uslovima i načinu pod kojima lokalna samouprava može da otuđi ili da u zakup građevinsko zemljište po ceni manjoj od tržišne. Tim povodom, kroz simulacioni trening, predstavnici opština iz Kovina, Bele Crkve i Topole, mogli su na konkretnim primerima Grada Zrenjanina i Opštine Pećinci da se upoznaju sa ekonomskom opravdanošću davanja u zakup zemljišta po ceni nižoj od tržišne potencijalnim investitorima, ali i da samostalno učestvuju u rešavanju postvaljenih zadataka. Trening je okončan upoznavanjem učesnika sa značajem i uticajem kulturne, sportske i rekreativne ponude Grada Kragujevca na odluku investitora da ulažu u ovaj grad.

Do okončanja projekta biće izvedena još dva treninga za službenike iz 6 drugih malih opština (Šid, Bač, Irig, Bečej, Novi Bečej, Nova Crnja) čiju edukaciju vode mentori iz Gradske uprave Zrenjanin i opštine Pećinci u saradnji sa CenTriR-om.

 

Galerija slika

Masarikova 5/VI sprat, 11000 Beograd • Tel: + 381 63 8129 119 • E-mail: office@centrir.org